Jongeren van ‘Let’s Go Urban’ willen hun ‘tweede thuis niet verliezen’
Foto: patrick de roo

De jongeren van Let’s Go Urban, het Antwerpse dansproject van Sihame El Kaouakibi, maken zich grote zorgen over de toekomst van de werking. ‘We zijn enorm bezorgd dat de vereniging moet sluiten en we allemaal onze tweede thuis verliezen. De vereniging zorgt voor ons welzijn en geeft ons structuur, zeker in deze moeilijke tijden.’

Hoe moet het verder met de vzw Let’s Go Urban, nu er een schandaal woedt rond oprichtster Sihame El Kaouakibi? Eind deze maand is het geld voor de werking op.

Het Antwerps stadsbestuur laat momenteel een audit uitvoeren. ‘Voor het einde van april gaan we op basis van de audit een beslissing nemen over de werkingssubsidies voor Let’s Go Urban’, aldus Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). De kans groeit dat de stad een open oproep doet naar kandidaten om de vzw over te nemen. Onder een andere naam kan ze met een propere lei herstarten. (Lees: Wat nu met Let’s Go Urban?)

De jongeren van Let’s Go Urban maken zich intussen zorgen. Ze vinden het niet eerlijk dat zij dreigen op te draaien voor de zaak rond Sihame El Kaouakibi, die intussen overigens uit de raad van bestuur van de organisatie is gestapt.

Ze schrijven: ‘We zijn enorm bezorgd dat de vereniging moet sluiten en we allemaal onze tweede thuis verliezen. (...) De vereniging zorgt voor ons welzijn en geeft ons structuur, zeker in deze moeilijke tijden. (...) We zien in de pers dat de stad beslissingen gaat nemen over het voortbestaan van de vereniging. We vinden het erg dat we dit moeten vernemen via de pers en dat niemand onze mening hierover wil horen. Er worden, boven ons hoofd, beslissingen gemaakt. We krijgen geen toekomstperspectief. Het gaat over ons, maar niemand vraagt naar ons. Dit komt hard aan.’

‘De vereniging is groot geworden mede dankzij jongeren en vrijwilligers die actief waren doorheen de jaren, niet door één persoon. Een vereniging wordt gemaakt door de jongeren en medewerkers die er actief zijn’, zeggen ze. ‘Indien er fouten gemaakt zijn, mag niet iedereen hiervoor gestraft worden en al zeker niet de jongeren.’

De jongeren willen de werking behouden. ‘Desnoods onder een andere naam en met extra controle.’

Over de onthullingen rond Sihame El Kaouakibi willen ze in de brief geen commentaar geven. ‘Dit staat los van de inhoud van onze brief en willen ons vooral uitspreken over onze bezorgdheden en de vereniging zelf.’

Jongeren van ‘Let’s Go Urban’ willen hun ‘tweede thuis niet verliezen’
Sihame El Kaouakibi. Foto: Kris Van Exel

124 leden van Let’s Go Urban hebben de brief ondertekend. De medewerkers van LGU ondersteunen de brief.

(Lees ook: ‘Sociale ongelijkheid kun je niet zomaar wegdansen’)

Dit is de integrale brief: ’

In onze naam maar niet met onze stem!

Wij, jongeren en vrijwilligers bij Let’s Go Urban, hebben samen besloten om deze brief te schrijven over de situatie waarin we momenteel zitten.

Om te beginnen willen we ons distantiëren van het onderzoek dat loopt ten opzichte van Sihame El Kaouakibi. Dit staat los van de inhoud van onze brief en willen ons vooral uitspreken over onze bezorgdheden en de vereniging zelf.

Sommigen van ons zijn al meer dan zes jaar aangesloten bij LGU, anderen hebben nog maar recent de weg tot LGU gevonden. Omwille van de huidige gebeurtenissen voelen we de noodzaak om onze stem in een brief naar buiten te brengen. Let’s Go Urban is ooit opgestart voor jongeren die in kwetsbare omstandigheden leven. Alle beslissingen die nu genomen zullen worden over de vereniging gaan vooral grote impact hebben op deze jongeren. Er gaan beslissingen genomen worden zonder dat men ons kent of met ons in gesprek gaat. We hopen dat we hiermee gehoord worden en dat er rekening met ons zal gehouden worden bij de beslissing over de toekomst van de werking.

We zijn enorm bezorgd dat de vereniging moet sluiten en we allemaal onze tweede thuis verliezen. In LGU is er veel diversiteit, we staan open voor iedereen. Iedereen kan en mag zichzelf zijn hier. We zijn één grote vriendengroep en er komen steeds nieuwe jongeren bij. LGU is gegroeid van een plek waar we samen konden dansen, zingen en sporten, naar iets dat veel meer voor ons betekent. De vereniging zorgt voor ons welzijn en geeft ons structuur, zeker in deze moeilijke tijden.

Bij Let’s Go Urban krijgen we vrijheid en inspraak in de organisatie. Veel vertrekt vanuit ons, we worden mee betrokken en zo leren we zelf ook veel bij. Er wordt echt geluisterd naar onze behoeften. Dit ‘bottom up’ werken dat de organisatie hanteert trekt ons hard aan. We kunnen ook voor alles terecht bij de medewerkers.

Zo is er in deze Covid-19 periode weinig aandacht geweest voor jongeren. Zeker voor die thuis weinig plek voor zichzelf hebben. LGU is één van de weinige verenigingen die sinds de 2e lockdown, elke week, ruimte maakt voor studerende jongeren. Toen we hoorde dat er ook veel nood was aan bijlessen voor kinderen, zijn we ook dit beginnen organiseren. De jongeren uit het hoger onderwijs die kwamen studeren bij LGU, gaven op hun beurt bijwerklessen aan kinderen uit de buurt. Daarnaast worden er ook welzijnsbubbels georganiseerd met oog voor ons algemeen welzijn. Deze bubbels zijn steeds volzet en van enorm belang voor ons. Het is momenteel het enige waar we even onze gedachten kunnen verzetten. Uiteraard verloopt alles rekening houdend met de coronamaatregelen van jeugdwelzijnswerk. Dat we al dit misschien op het einde van de maand april kwijt spelen, volop in pandemie, geeft ons extra stress.

We zien in de pers dat de stad beslissingen gaat nemen over het voortbestaan van de vereniging. We vinden het erg dat we dit moeten vernemen via de pers en dat niemand onze mening hierover wil horen. Er worden, boven ons hoofd, beslissingen gemaakt. We krijgen geen toekomstperspectief. Het gaat over ons, maar niemand vraagt naar ons. Dit komt hard aan.

We hebben schrik dat de vereniging volledig wegvalt maar ook dat het hier overgenomen wordt door een andere vereniging. Zal het aanbod dan veranderen? Zal er dan nog steeds inspraak vanuit ons vertrekken? Blijft het diverse bereik van jongeren dan nog? Er is al zoveel veranderd sinds 2020 met de pandemie, als dit ook nog van ons wordt afgenomen zal dit voor veel jongeren een chaos aan bezorgdheden veroorzaken waardoor veel jongeren zullen afhaken en zonder jeugdvereniging vallen. We voelen ons goed zoals het nu is en zien ook het potentieel in de organisatie. Dit is ook de reden waarom zoveel jongeren die zich aansluiten bij LGU ook vrijwilliger willen worden. We vinden het daarom heel belangrijk dat we kunnen doorgaan in dezelfde setting en met dezelfde werking.

De vereniging is groot geworden mede dankzij jongeren en vrijwilligers die actief waren doorheen de jaren, niet door één persoon. Een vereniging wordt gemaakt door de jongeren en medewerkers die er actief zijn. Indien er fouten gemaakt zijn mag niet iedereen hiervoor gestraft worden en al zeker niet de jongeren.

We willen onze werking behouden. Desnoods onder een andere naam en met extra controle. We nodigen graag de beslissende actoren van stad Antwerpen uit tot bij ons, zodat we samen in gesprek kunnen gaan en elkaar beter leren kennen! We wachten bang af en hopen dat er, na deze brief, geluisterd wordt naar ons!