Europees Hof acht verplichte vaccinatie wettig

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de hoogste instantie die waakt over de mensenrechten, heeft in een mijlpaalarrest gisteren beslist dat verplichte vaccinatie voor kinderen niet in strijd is met de mensenrechten. De uitspraak staat los van de pandemie, maar geeft aan dat overheden onder voorwaarden hun burgers een vaccin kunnen opleggen.

De zaak was aangespannen door ouders van kinderen die in Tsjechië geweigerd waren op de kleuterschool omdat de ouders geweigerd hadden hun kind een verplicht vaccin te laten toedienen, en ouders die daarvoor een boete hadden gekregen.

Een inenting kan niet fysiek afgedwongen worden, maar zulke sancties zijn wel gerechtvaardigd, stelde het Hof. ‘Het solidariteitsprincipe kan rechtvaardigen dat men vaccinatie voor iedereen verplicht, ook voor zij die zich minder bedreigd voelen door de ziekte, wanneer het erom gaat de meest kwetsbare mensen te beschermen’, aldus het Hof.

De ouders argumenteerden dat hun kind onrechtmatig een kans op scholing werd ontnomen, maar het Hof achtte dat proportioneel omdat het ‘eerder om een preventieve dan strafmaatregel ging waarvan de effecten in de tijd beperkt waren’.

In België is alleen het poliovaccin verplicht. Weigerende ouders riskeren een boete van 800 euro en een celstraf van een maand. (mv)