‘Goede huisvader’ verdwijnt uit burgerlijk recht
De wijziging past in een evolutie die het Belgische recht ontdoet van zijn patriarchaal karakter.

In het gemoderniseerde Burgerlijk Wetboek, waarover de Kamer zich momenteel buigt, wordt de notie ‘goede huisvader’ vervangen door het genderneutrale ‘voorzichtig en redelijk persoon’.

Het begrip ‘goede huisvader’ is alomtegenwoordig in het Belgische burgerlijk recht, dat grotendeels stamt uit de Napoleontische tijd. Het is een juridisch principe dat gebruikt wordt om te beoordelen ...