Pas bij derde corona-inbreuk voor de rechter
Foto: Kristof Vadino

Wie voor de tweede keer betrapt wordt op een inbreuk op de coronamaatregelen, krijgt vanaf nu opnieuw een minnelijke schikking voorgesteld. Pas bij een derde schending volgt dagvaarding voor de politierechter.

Wie een inbreuk begaat op de coronamaatregelen, krijgt een minnelijke schikking van 250 euro. Maar wie voor de tweede keer een fout beging, werd gedagvaard voor de politierechtbank. Dat leidde tot steeds meer overbevraging van die rechtbanken, zeker gezien de coronacrisis intussen een jaar bezig is.

Het College van Procureurs-Generaal, dat het vervolgingsbeleid uitstippelt, heeft daarom via een nieuwe versie van zijn omzendbrief beslist dat er pas sprake is van recidive en dagvaarding vanaf de derde inbreuk in plaats van de tweede. ‘Deze definitie van recidive geldt met onmiddellijke ingang en voor alle lopende dossiers’, voegt het College toe.

Dat wil zeggen dat ook personen die al een tweede boete gekregen hebben maar nog niet gedagvaard werden, nu in de plaats opnieuw een minnelijke schikking zullen aangeboden krijgen.

‘We worden geconfronteerd met tienduizenden zaken’, zegt Johan Delmulle, voorzitter van het College, aan VRT. ‘Het is belangrijk dat we die werklast kunnen verlagen. Want het ergste dat kan gebeuren, is dat de politie een overtreding vaststelt, en dat er geen gevolg komt voor de rechtbank.’

Testen en quarantaine voor politierechter

De parketten voeren nog enkele andere wijzigingen door. Herhaalde inbreuken op de federale coronamaatregelen komen voor de politierechter, maar die op maatregelen uitgevaardigd door provinciegouverneurs en de Brusselse minister-president komen voor de hogere correctionele rechtbank. Dat is bijvoorbeeld het geval voor (herhaalde) inbreuken op de vroegere avondklok in Brussel.

Ook die zaken worden nu overgeheveld naar de politierechtbanken, besliste het College van Procureurs-Generaal, via een zogenaamde contraventionalisering. Dezelfde procedure wordt toegepast voor inbreuken op de verplichting om zich te laten testen en in quarantaine te gaan, bijvoorbeeld voor wie uit een rode zone in het buitenland terugkeert.