Dermagne houdt loonoverleg (nog even) levend
Foto: ISOPIX

Op aangeven van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zoeken vakbonden en werkgevers alsnog naar een loonakkoord. Maar de kans op een paasakkoord blijft klein.

Werkgeversorganisatie Unizo kondigde het aan als ‘de dag van de waarheid’. Nadat het ACV en het ABVV de spierballen hadden getoond tijdens de staking van maandag, kwamen vakbonden en werkgevers woensdag samen bij ­minister van Werk en vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) om te kijken of het loonoverleg nog vlot te trekken valt.

Voorlopig wordt de stekker er in elk geval niet uitgetrokken. ‘Rond de thema’s die op tafel liggen, zijn de gesprekken nooit gemakkelijk. Maar het overleg is vandaag constructief verlopen’, liet het kabinet-Dermagne weten. ‘De volgende ­dagen wordt het werk voortgezet met bilaterale contacten.’ Tussen de minister en de afgevaardigden werd een verdere radiostilte afgesproken, kwestie van dat overleg nog een kans te geven.

Toch overheerst achter de schermen scepsis over de poging om de twee kampen dichter bij ­elkaar te brengen. Woensdag legde Dermagne volgens een aanwezige geen nieuwe elementen op tafel die een akkoord zouden ‘smeren’. Op zich ligt er ook al een stevig menu met het bepalen van de loonnorm, eenmalige bonussen, de verdeling van de welvaartsenveloppe, de landingsbanen en/of het SWT (brugpensioen) en het optrekken van de minimumlonen (DS 31 maart). Werkgevers vragen daarbovenop meer flexibilisering en de mogelijkheid om soepeler overuren te laten presteren.

Plan B

De vraag blijft of uit dat menu een allesomvattend interprofessioneel akkoord (IPA) kan worden gebrouwen, inclusief loonakkoord. Aan vakbondszijde blijft het voorstel om de 0,4 procent loonsverhoging boven de index te spekken met een eenmalige bonus in bedrijven die goed gepresteerd hebben moeilijk liggen. Het is ook onduidelijk hoe die uitweg praktisch ge­regeld wordt. Werkgevers zijn dan weer bezorgd over een precedent dat ook in de toekomst zal leiden tot het ‘omzeilen’ van de loonwet, zoals PS-voorzitter Paul Magnette vorige weekend letterlijk opperde in De Standaard.

Een betrokkene acht de kans nog altijd groot dat er op korte termijn moet worden overgeschakeld naar plan B, waarbij de regering zelf de loonnorm vastlegt. Alle andere dossiers rond landingsbanen en dergelijke moeten dan in aparte akkoorden worden afgeklopt.

Pasen moet nu toelaten om alles wat te laten koelen. Onderhandelaars nemen wat vakantie, sommige partijen aan tafel houden pas in de tweede week van de paasvakantie intern overleg over de kwestie. De heikele kwestie lijkt zo over de paasvakantie te zullen worden getild. Alweer koopt Dermagne zichzelf en de regering wat tijd.