Lachaert start procedure om El Kaouakibi uit Open VLD te zetten
Foto: BELGA

Ze kreeg 24 uur de tijd voor een repliek. Sihame El Kaouakibi verkoos te zwijgen en laat partijvoorzitter Egbert Lachaert geen keuze. Hij start de procedure om El Kaouakibi uit Open VLD te zetten.

De onthullingen van Annemie Moens, de voorlopig bewindvoerster van Let’s Go Urban, missen hun effect niet bij Open VLD. Egbert Lachaert vraagt de statutaire commissie om Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi uit te sluiten. Eerder zette de partij haar op non-actief. De voorzitter van Open VLD vraagt haar bovendien om haar parlementszetel op te geven.

De beslissing komt niet als een verrassing. Volgens Moens heeft El Kaouakibi zowat een miljoen euro (de helft subsidies, de andere helft sponsoring van bedrijven) naar haar eigen vennootschappen overgeheveld. De voorzitter gaf El Kaouakibi gisteren 24 uur de tijd om zich tegen de beschuldigingen te verweren. Er kwam geen reactie. Volgens haar raadsman was ‘er geen kwaad opzet mee gemoeid’. Dat ook haar raadgever Johan Vande Lanotte de handdoek in de ring zal gooien, versterkte haar situatie niet.

Lachaert gaat ervan uit dat sommige feiten ‘onweerlegbaar zijn’. Hij denkt daarbij aan de keuken die ze installeerde in JJ House of de vernieuwing van haar dressing bij haar thuis – steeds op kosten van gesubsidieerde organisaties – waarbij de nodige bewijsstukken in de vorm van mails lijken geleverd. ‘Dit is niet te verzoenen met de ethische standaarden die Open Vld als partij zichzelf oplegt. Meer bepaald gaat het om hoe omgegaan is met subsidies die, onder meer de Stad Antwerpen, voorzien heeft voor de werking van de vzw Let’s Go Urban.’

De voorzitter vreest dat zijn partij wordt ‘beschadigd’ wanneer El Kaouakibi tot juni 2024 voor de liberalen in het Vlaams Parlement blijft zetelen, hoewel Open VLD bij de feiten helemaal niet is betrokken. ‘Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde van onze partij, waaraan hier afbreuk gedaan wordt.’ Het werk van minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) – die haar in 2019 overtuigde om op de lijst te gaan staan – dreigde bovendien uiterst ongeloofwaardig te worden

Als de statutaire commissie het verzoek inwillig – wellicht een formaliteit – , dan maakt El Kaouakibi niet langer deel uit van de liberale fractie. De hoop dat ze ook haar zetel opgeeft, waardoor Anne Van Aperen in het parlement kan komen, is niet evident. Een zetel behoort het parlementslid toe, niet de partij. El Kaouakibi is sedert oktober met ziekteverlof. Het is onbekend wanneer ze terug haar politieke activiteiten opneemt.

Vlaamse inspectie onderzoekt subsidies

De Vlaamse overheid heeft sinds 2012 850.000 euro aan subsidies gegeven voor Let’s Go Urban en drie andere projecten van El Kaouakibi. De inspectie van Financiën zal uitpluizen of die subsidies correct gebruik zijn, zo zei minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte in het Vlaams Parlement. ‘Anders zullen we terugvorderen.’ Vzw’s moeten de aanwending van projectsubsidies immers altijd dekken met facturen. Maar de bewindvoerster van Let’s Go Urban sprak in haar rapport over vervalste facturen.

Ook de stad Antwerpen onderzoekt de subsidies die naar Let’s Go Urban zijn gegaan. Er is bovendien eerder al een gerechtelijk onderzoek gestart.