Superflik Glenn Audenaert op weg naar de rechter
Archiefbeeld: Audenaert in 2010. Foto: Belga

Ex-politiebaas Glenn Audenaert zou meer dan 100.000 euro hebben gekregen voor bewezen diensten aan wijlen lobbyist Koen Blijweert en immo-magnaat Frank Zweegers. Dat meent het parket.

Na een juridische processie van Echternach die meer dan tien jaar heeft geduurd, is de kogel eindelijk door de kerk. Het Gentse parket wil Glenn Audenaert, de voormalige gerechtelijk directeur van de Brusselse federale gerechtelijke politie voor de rechtbank brengen op verdenking van corruptie, witwasmisdrijven, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte.

Dat meldde De Tijd vandaag en het nieuws is bevestigd door het Gentse parket-generaal. Naast Audenaert zelf wil het parket ook Marleen P., de voormalige vriendin van Audenaert, en zakenman Geert V., een voormalige zakenpartner van de in februari overleden lobbyist Koen Blijweert, voor de rechter brengen. Volgens onze informatie meent het parket dat Audenaert op verschillende moment cash geld heeft gekregen van wijlen Koen Blijweert en Geert V. Op afgeluisterde telefoontjes zou te horen zijn hoe afspraken werden gemaakt om het geld te overhandigen. Het zou om een bedrag van meer dan 100.000 euro gaan.

Verhuizing

Alles draait rond de verhuizing van de federale politie in 2011 naar het Rijksadministratief Centrum (RAC). De beslissing om te verhuizen lag niet in de handen van Audenaert, maar hij wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling zijn invloed bij de politietop heeft aangewend om de verhuis naar het RAC-gebouw te helpen doordrukken. Dat zou hij gedaan hebben op vraag van Frank Zweegers van de firma Breevast, die mede-eigenaar van het RAC was. Koen Blijweert was dan weer een zakenpartner van Zweegers. Volgens een audit van financiën uit 2019 kostte het gebouw de belastingbetaler miljoenen te veel.

Het gerechtelijk onderzoek naar Audenaert verliep met horten en stoten. In juni 2012 werd hij een eerste keer gearresteerd en in verdenking gesteld. Toen omdat hij ervan verdacht werd zijn beroepsgeheim te hebben geschonden ten voordele van zakenman William D.W.

In september 2015 werd hij opnieuw opgepakt en bijkomend in verdenking gesteld van passieve omkoping rond de verhuizing van de diensten van de federale politie in Brussel naar het RAC-gebouw. In dit luik van het onderzoek werden ook Blijweert en Zweegers in verdenking gesteld. Blijweert zou cash geld hebben gegeven aan Audenaert, Zweegers zou geld gestort hebben aan Marleen P., de toenmalige vriendin van Glenn Audenaert.

Het dossier liep in 2018 vertraging op, omdat er procedurele onregelmatigheden werden vastgesteld. Een aantal onderzoekshandelingen bleken nietig en moesten uit het strafdossier worden verwijderd.

Koen Blijweert is ondertussen overleden. Over Zweegers oordeelt het parket dat de feiten verjaard zijn, hij wordt dus niet mee vervolgd. Zowel Blijweert als Zweegers hebben de feiten tijdens het onderzoek altijd met klem ontkend.

Villa

Naast de feiten rond het RAC wordt Audenaert ook verweten dat hij een vakantie heeft doorgebracht in een villa in het buitenland van Patrick A., een Brusselse zakenman tegen wie op dat moment een strafonderzoek liep. Ook voor hand- en spandiensten die hij geleverd zou hebben aan een andere zakenman, William DW, wordt hij volgens onze bronnen vervolgd.

Audenaert zelf is ondertussen al een tijdje met pensioen. Zijn advocaat Joris De Smet wou geen commentaar geven.

Donderdag komt de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) samen voor de controle van de in het dossier gebruikte bijzondere opsporingstechnieken. Pas dan komt de zaak voor de raadkamer en nog later eventueel voor de rechtbank. Ongetwijfeld zal één van de argumenten die Audenaert en co. daar zullen gebruiken zijn dat de redelijke termijn ondertussen lang is overschreden.

Voor het gerecht wordt het in ieder geval een moeilijk gevecht om verjaring te vermijden.