Wat verandert er op 1 april?
Foto: Shutterstock.com

Op 1 april straks veranderen een aantal kleinere regels, onder meer voor thuisbatterijen.

De Vlaamse regering stuurt het premiesysteem voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021 bij. Door een aanpassing van het basisbedrag per kilowattuur (kWh) gaat het premiebedrag voor de meest voorkomende batterijen omhoog. Tegelijk wordt de maximumpremie wel verlaagd van 3.200 euro naar 2.550 euro. De premie zal ook jaar na jaar dalen en volledig uitdoven tegen 2025.

Omdat de nieuwe regeling nog bij de Raad van State ligt, zal de definitieve goedkeuring voor na 1 april zijn. De regeling zal echter retroactief zijn.

Zeker door het arrest van het Grondwettelijk Hof en de invoering van de digitale meter vragen veel mensen met zonnepanelen zich af of het misschien de moeite loont om te investeren in een thuisbatterij om zo overtollige stroom op te slaan. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bieden thuisbatterijen zeker voordelen. Zo kunnen mensen niet alleen overtollige productie tijdelijk opslaan (en zo hun rendement verhogen), maar helpen batterijen ook om investeringskosten aan het elektriciteitsnet te beperken.

De Vlaamse premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, wordt vanaf 1 april tijdelijk aangepast. De premie wordt uitgebreid naar alle werkzoekenden, en geldt dus niet langer enkel voor 45-plussers. Tegelijk wordt het maximale bedrag, gespreid over een periode van twee jaar, wel gehalveerd, van 15.600 naar 7.800 euro. De tijdelijke bijsturing van de premie geldt voor een jaar.

Wie vanuit de werkloosheid een eigen zaak begint, verliest vanaf dag één de werkloosheidsuitkering en wordt bij de opstart dus meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Om die onzekerheid op te vangen, lanceerde de Vlaamse regering in 2018 de transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten.

Eind vorig jaar werd al beslist de premie uit te breiden naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen. Die uitbreiding paste in de maatregelen voor de relance van de arbeidsmarkt. Later werd aangekondigd dat de premie open wordt gesteld voor alle werkzoekenden, zonder leeftijdslimiet.

Gebruikers van stomamateriaal beschikken vanaf 1 april over een nieuw systeem voor de terugbetaling van dat materiaal. In plaats een vaste hoeveelheid zakjes en toebehoren krijgen patiënten dan een virtueel budget, vergelijkbaar met een belkrediet, waarmee ze kunnen kiezen en kopen wat ze nodig hebben.

Een stoma is een kleine opening die in de buik gemaakt wordt, waarlangs patiënten hun ontlasting of urine kunnen afvoeren wanneer dat langs de natuurlijke weg niet meer mogelijk is. Ongeveer 25.000 personen met een stoma gebruiken dagelijks opvangzakjes en ander specifiek verzorgingsmateriaal.

In de bankensector trekt KBC op 1 april een aantal van zijn tarieven op. De KBC-Plusrekening, waarvoor 80 procent van de KBC-klanten kiest, wordt 30 procent duurder en zal dan 3,25 euro per maand kosten. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.

Bij de aankondiging wees de bank-verzekeraar erop dat de vorige prijsverhoging al dateert van september 2019 (toen van 2 naar 2,5 euro per maand), en dat het tarief daarvoor vijf jaar onveranderd was gebleven.