Dankzij het aanvijzen van de coronamaatregelen wordt niet alleen de piek op intensieve zorg verlaagd. Nog belangrijker is dat de piekbezetting minder lang aanhoudt.

Het Overlegcomité drukte woensdag opnieuw hard op de rem. Scholen moeten een week vroeger sluiten, kappers moeten voor een maand hun scharen opbergen en we mogen vanaf morgen nog maar met vier mensen buiten afspreken.

Hoeveel soelaas bieden deze nieuwe maatregelen? En waren ze ook echt nodig?

De Simid-werkgroep van UHasselt en UAntwerpen liet computermodellen draaien die de mogelijke impact van de maatregelen laten zien. Het zijn géén toekomstvoorspellingen: ze tonen wat er gebeurt als we onze contacten aanpassen zoals met de maatregelen beoogd is. Maar het is ook voor de wetenschappers onmogelijk te voorspellen hoezeer de Belg zijn contacten zal beperken.

Podcast | Ook als de lockdown ‘paaspauze’ heet, is iedereen het beu

Piek van 800 bezette bedden

Uit de simulaties blijkt dat de huidige maatregelen helpen om de derde golf klein te houden. Volgens het meest realistische scenario zal de piekbelasting op intensieve zorg ongeveer 800 bezette bedden bedragen – als de Belg zich rigoureus aan de maatregelen houdt. Maar er is wel onzekerheid: het uiteindelijke cijfer kan in dat strikte scenario tussen 600 en 1.000 liggen.

‘Als we ons aan de maatregelen houden, is de kans groot dat de bezetting op de intensieve zorg onder de 1.000 blijft’, benadrukte viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) op de persconferentie van het Crisiscentrum.

‘Als we ons aan de maatregelen houden, is kans groot dat bezetting op intensieve zorg onder 1.000 blijft’
Foto: rr

Is de Belg iets losser, en heeft hij 30 procent meer contacten dan in het strikte scenario voorzien was, dan bereiken we minder snel de piek, en loopt die op tot 900 bezette bedden – in het slechts geval zelfs tot meer dan 1.300.

‘Als we ons aan de maatregelen houden, is kans groot dat bezetting op intensieve zorg onder 1.000 blijft’
Foto: rr

De simulaties tonen dat de derde golf minder hoog wordt dan de tweede golf in oktober en november, toen op de piek bijna 1.500 mensen tegelijk op intensieve zorg lagen.

Niet over het maximum

Uit de stijging van de cijfers, en eerdere simulaties, bleek ook al dat de derde golf minder virulent is dan de tweede. Het aantal gevallen stijgt minder snel, met als gevolg dat ook de ziekenhuisopnames beperkter blijken. Een belangrijk verschil is dat er nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, wat ervoor zorgt dat de derde golf ook zonder bijkomende maatregelen opnieuw zou afzwakken.

Dat blijkt ook uit de simulaties van wat gebeurd zou zijn als we deze week geen bijkomende maatregelen genomen hadden. Dan lag de piek op intensieve zorg waarschijnlijk rond de 1.000 bezette bedden. Maar als het tegenzat, was het niet uitgesloten dat we toch opnieuw in de buurt zouden komen van de piekbelasting van de tweede golf.

‘Als we ons aan de maatregelen houden, is kans groot dat bezetting op intensieve zorg onder 1.000 blijft’
Foto: rr

De scenario’s geven aan dat we waarschijnlijk niet boven de maximumcapaciteit op intensieve zorg gegaan zouden zijn. Die ligt in ons land op iets minder dan 2.000 bedden. We hadden wel in nog sterkere mate de niet-covid-zorg moeten terugschroeven.

Veel kortere golf

Het belangrijkste verschil door het nemen van maatregelen ligt in de duur van de golf. Hadden we deze golf op haar beloop gelaten, dan had ze véél langer geduurd dan de tweede, en zouden uiteindelijk ook heel veel mensen op intensieve zorg beland zijn – alleen lag het dan gespreider over de tijd.

Dat laat zich duidelijk merken in de prognose voor eind mei. In het strikte scenario zouden tegen dan opnieuw minder dan 300 mensen met covid-19 op intensieve zorgen liggen. In het scenario waarbij geen extra maatregelen genomen waren, was dat cijfer tegen eind mei nauwelijks onder 1.000 gezakt.

‘Wat we nu doen, kan een enorme invloed hebben op het verloop van de pandemie’, herhaalde Van Gucht. ‘Dus vloek eens, hou vol en samen geraken we eruit.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig