Grote Coronastudie: ruime meerderheid respondenten steunt lockdown
De krijtcirkels in Gent. Foto: fvv

Ruim 22.500 mensen namen dinsdag deel aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven, ULB en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Daaruit bleek dat 88 procent van de mensen tussen 36 en 65 jaar een lockdown van drie tot vier weken steunt.

Uit de resultaten van de laatste enquête in het kader van de Grote Coronastudie blijkt begrip voor de recente verstrenging van de coronamaatregelen. Van de deelnemers gaf vier op de vijf aan al op vrijdag 19 maart strengere maatregelen te hadden verwacht.

De overgrote meerderheid steunt een lockdown van drie tot vier weken, indien die nodig wordt geacht door wetenschappelijke experts. Dit verschilt licht per leeftijdsgroep, met grotere steun van 65-plussers (93 procent) dan van 36- tot 65-jarigen (88 procent) en 18- tot 35-jarigen (87 procent).

Liever strenge dan milde lockdown

Opvallend is dat zo’n 55 procent van de respondenten te vinden is voor de meest strenge vorm van lockdown, met inbegrip van afstandsonderwijs, sluiting van niet-essentiële winkels en contactberoepen. Een mildere vorm waarbij de contactberoepen openblijven, krijgt steun van 13 procent onder de 65 jaar en 18 procent boven de 65 jaar, en een nog mildere vorm waarbij de niet-essentiële winkels ook open blijven krijgt de steun van nog eens ongeveer 14 procent.

Grote Coronastudie: ruime meerderheid respondenten steunt lockdown
Foto: UAntwerpen

Een meerderheid steunt ook een aantal fel bediscussieerde specifieke maatregelen, zoals het aanhouden van een reisverbod naar het buitenland in de paasvakantie (79%), de nachtklok (69%) en het dragen van een mondmasker door kinderen in het vijfde en zesde leerjaar (70%). Voor een verlenging van de paasvakantie was er wat minder animo: 59% zag dat zitten.

De maatregelen die de vrijheid van kinderen beperken, worden meer gesteund door gezinnen zonder kinderen dan gezinnen met kinderen. Het gaat dan om de grootte van kampbubbels, mondmaskers op school, afstandsonderwijs, langere paasvakantie, waaraan telkens nog meer dan de helft van de ouders steun wil geven.

21 procent stelt medische zorg uit

In dezelfde enquête gaf 21 procent van de deelnemers aan een of andere vorm van zorg te hebben uitgesteld tijdens de voorbije drie maanden. Bezoeken aan de tandarts/orthodontist (30 procent) werden het vaakst uitgesteld, gevolgd door visites aan de huisarts (20 procent). De respondenten schrijven het uitstel aan heel verschillende redenen toe. Gelukkig gaat het slechts uitzonderlijk - bij 1,4 procent van alle deelnemers - om levensbedreigende aandoeningen.

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. De enquête kan op dinsdag 6 april dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.