GO! en katholieke kleuterscholen volgende week dicht, wel noodopvang op school
Foto: put

Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs hebben beslist om al hun kleuterscholen volgende week te sluiten. Ze willen wel een vorm van noodopvang opzetten voor wie echt geen oplossing vindt voor kleuters of lagere schoolkinderen. Het OVSG vraagt wel ‘om voor zover het mogelijk is’ toch het kleuteronderwijs open te houden, of als dat niet kan, voor een andere vorm van opvang te zorgen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt kleuter- en basisscholen te ‘adviseren’ om volgende week de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen. De Vlaamse overheid liet weten dat scholen elk apart mochten bepalen om al dan niet open te blijven. Maar topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve vindt dat het er vooral op aankomt om ‘consequent’ te zijn. ‘Het leek ons verstandiger om de contacten zo veel mogelijk te beperken, en dus te sluiten’.

Toch benadrukt hij dat er opvang moet komen voor ouders die geen andere oplossing vinden, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken, en voor kinderen in een moeilijke situatie. Een dergelijke opvang was er ook tijdens de eerste lockdown van vorig jaar. Naar analogie daarmee zullen de kinderen in aparte groepen worden opgesplitst om mogelijke onderlingen besmettingen te vermijden. ‘We werken met vaste groepen en zullen de leeftijdsgroepen zo veel mogelijk respecteren.’

Boeve verwacht wel dat de ouders indien mogelijk zelf instaan voor de opvang. ‘We zitten tenslotte in een lockdown.’ Tijdens de periode dat er vorig jaar noodopvang was op de scholen, bleek ook al dat slechts een beperkte groep aangewezen is op deze oplossing. Hoeveel precies varieert sterk van school tot school: soms ging het over enkele tientallen, maar vaak ook om slechts een paar kinderen.

Woordvoerster van het GO! Nathalie Jennes merkt daarbij ook op dat het eigenlijk de lokale besturen zijn die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de opvang, maar in sommige gemeenten gebeurt dat niet, en komt de taak in de praktijk toch bij de scholen te liggen. Ook zij wijst erop dat het enkel om noodopvang gaat. ‘Al zijn sommige scholen strenger dan andere bij het toelaten van leerlingen in de opvang. Sommigen laten alleen kinderen toe van wie de ouders niet kunnen telewerken, anderen tonen wat sneller begrip’.

Na afloop van het Overlegcomité reageerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opvallend emotioneel op het sluiten van de scholen in het Vlaams Parlement.

Gemeentescholen blijven open

De koepel van gemeentescholen OVSG vraagt wel nog dat kleuterscholen in de mate van het mogelijke open blijven, zoals ook op het overlegcomité was afgesproken. De koepel begrijpt dat dit niet overal mogelijk zal zijn. ‘We hebben alle begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten’, klinkt het.

‘We vragen aan onze schoolbesturen, directies, personeel, ouders en kinderen om samen tot redelijke oplossingen te komen. Daarom vragen we om open te staan voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren zowel in het kleuter- als het lager onderwijs. ‘

Geen vakantie voor leerkrachten

De beslissing is genomen ‘omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel’, aldus GO!. Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie. ‘Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden.’

‘Niet verplicht’

Verrassend is de beslissing niet. De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riep samen met de andere onderwijspartners op om kleuters toch thuis te houden. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei eerder vandaag ook nog dat de kleuterscholen open mogen blijven, maar daartoe niet verplicht zijn. ‘Ik heb tijdens de onderhandelingen kunnen bekomen dat de kleuterscholen open kunnen blijven, maar ze moeten dat niet.’

N-VA-sterkhouder Ben Weyts deelt nu in de klappen

Woensdag werd op het overlegcomité besloten om de lessen op lagere en middelbare scholen te ‘schorsen’. Voor de kleuterscholen zou het onderwijs wel kunnen blijven doorgaan. Maar zowel scholen als vakbonden wezen al meteen op de vele praktische problemen.

Wallonië

Voor de franstalige scholen werd eerder vandaag al beslist dat ook het kleuteronderwijs volgende week geschorst wordt. Examens worden er niet georganiseerd, en er zal ook geen afstandsonderwijs plaatsvindt.