Broeklin krijgt omgevingsvergunning: ‘Vergunning grondig bestuderen’
Het ontwerp voor Broeklin. Foto: IF

De Vlaamse regering verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan werkwinkelwijk Broeklin, de opvolger van Uplace in Machelen. Projectontwikkelaar Uplace is tevreden. Hans Bonte, burgemeester van buurgemeente Vilvoorde, bekijkt nog of hij verdere stappen wil nemen.

Vorig jaar stelde projectontwikkelaar Uplace het Broeklin-project voor: een mix van kmo’s, ‘maakwinkels’ (winkels waarvan de productie op de eigen site plaatsvindt) en groene ruimte op een industriegebied in Machelen. Het ontwerp kwam van Alexander D’Hooghe, professor architectuur aan de Amerikaanse universiteit MIT, die als intendant ook de Oosterweelverbinding vlot trok.

Het concept kwam tot stand na ruim overleg met belanghebbenden als de gemeente Machelen en onder meer Voka en Unizo. Dat moest een nieuw debacle, zoals met het belevingscentrum Uplace, voorkomen. Broeklin zal volgens de initiatiefnemers meer dan drieduizend jobs opleveren.

‘Het project steunt op een breed draagvlak’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nu bij de toekenning van de vergunning. ‘Zo staan onder meer Unizo, Voka en Bond Beter Leefmilieu achter het concept. Op basis van alle verkregen reacties heeft ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie een voorwaardelijk gunstig advies verleend.’

Er worden wel strikte voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning, vooral op het vlak van mobiliteit. Zo moet tijdens de openingsuren een shuttledienst ingericht worden met het station van Vilvoorde met een gemiddelde frequentie van één shuttlebus om de 7,5 minuten en een capaciteit van minstens 360 reizigers per spitsuur.

Ook de luchtkwaliteit zal gemeten worden. ‘Als daaruit blijkt dat de jaargrenswaarde voor NO2 overschreden wordt én het project bijdraagt aan deze overschrijding van de norm, moet het aantal parkeerplaatsen sterk verminderen van 4.500 naar 3.480 plaatsen.’

Bonte: ‘Tijd nodig’

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) wil eerst de omgevingsvergunning van Broeklin ten gronde bekijken, alvorens te beslissen over enige verdere stappen. Het aantal parkeerplaatsen is volgens Bonte iets ‘die wij al aangekaart hebben, en waar we het op het eerste zicht nog altijd moeilijk mee hebben. Uplace gaat dus eerst enorm veel auto’s aantrekken, om dan misschien vast te stellen dat het de luchtkwaliteit doet verslechteren, waarna dat opgetrokken parkeergebouw opnieuw moet worden afgebroken.’

Maar, zegt de Vilvoordse burgemeester, we willen de vergunning eerst grondig laten bestuderen door het schepencollege en onze experten. ‘We hebben op dit moment enkel het persbericht van de Vlaamse regering onder ogen gekregen. Er zal dus nog tijd nodig zijn om het dossier volledig te analyseren, daarna beslissen we of we verdere stappen ondernemen en eventueel een bezwaar indienen.’

Overleg met Stad Leuven

Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden op de toekenning. ‘De Vlaamse regering steunt hiermee ons sociaaleconomisch project dat een hoge standaard legt op vlak van ecologie en duurzaamheid’, aldus ceo Jan Van Lancker, die stelt dat de plannen de voorbije maanden nog op verschillende punten werden gewijzigd, onder meer op vraag van Vilvoorde en Leuven.

‘Het intense overleg leidt nu tot een evenwichtige omgevingsvergunning. De voorwaarden in de vergunning zijn een vertaling van ieders belang en bezorgdheid. Het resultaat is geen flauw compromis, maar een project dat dankzij het overleg net veel sterker geworden is’, klinkt het.

Het stadsbestuur van Leuven, dat eind januari nog ernstige bezwaren had geuit, zit op 30 maart nog eens samen met de projectontwikkelaar voor overleg. ‘Van Lancker is ervan overtuigd dat er tegemoetgekomen is aan onze bezwaren’, zegt Johan Geleyns (CD&V), Leuvens schepen van Handel, aan Belga. ‘We gaan het overleg afwachten alvorens te beslissen over eventuele verdere stappen.’

Gecontesteerd

Broeklin is de opvolger van Uplace. Dat megawinkelcomplex botste van meet af aan op heftige tegenstand, en in 2014 haalde de Raad van State de originele plannen onderuit. Na aanpassingen gaf de Vlaamse regering groen licht voor een doorstart. Na een nieuw juridisch debacle legde een Vlaamse topambtenaar een afslanking met een derde op tafel als ultieme reddingspoging, maar dat plan werd afgeschoten. In 2018 sabelde de Raad van State Uplace een tweede keer neer. In april 2020 kwam D’Hooghe met het alternatieve Broeklin op de proppen, waarbij ‘maakwinkels’ centraal staan.