Australisch dierenpark waarschuwt voor giftige tunnelwebspin in huizen
Foto: AFP

Alsof de overstromingen nog niet erg genoeg zijn, waarschuwen Australiërs nu voor giftige spinnen die de droogte van huizen opzoeken. Vooral de uiterst giftige tunnelwebspin boezemt angst in.

De aanhoudende vloed stortregens heeft niet alleen een impact op de woonomgeving van mensen. Ook insecten en spinnen gaan massaal op zoek naar het droge. Het Australian Reptile Park, een gereputeerde reptielenzoo in Sidney, waarschuwt in het bijzonder voor de tunnelwebspin, ofwel de ‘Atrax robustus’. Het gif van deze soort is het sterkste ter wereld. De spin komt in de streek van Sydney voor.

‘De stijging van de temperaturen en de hoge vochtigheid vormen de perfecte cocktail voor een explosie van de aanwezigheid van de Atrax robustus in de komende dagen’, deelde Tim Faulkner, directeur van het Australian Reptile Park, mee. ‘Na de ongelooflijke overstromingen die we in Greater Sydney hebben meegemaakt, zijn de spinnen uit hun habitat verdreven en zoeken ze hun toevlucht tot drogere zones’, legde Faulkner in de mededeling uit. ‘Dat kan jammer genoeg betekenen dat ze binnenkort de huizen betreden.’

Het gif van de Atrax robustus is bijzonder sterk en werkt heel snel. Sinds een serum tegen het gif ontwikkeld werd in de jaren 1980, zijn er geen mensen meer aan gestorven. Het Australian Reptile Park, dat het serum in voorraad heeft, nodigde mensen die ‘de moed hebben’, uit de spin te vangen en naar inzamelpunten te brengen.

Gisteren gingen al beelden uit Australië de wereld rond, waarop te zien is hoe spinnen massaal het droge opzoeken: