Nieuwe ceo van Bpost mag Franstalig zijn
Foto: BELGAIMAGE

Als voor een Franstalige ceo wordt gekozen voor Bpost, verdwijnt automatisch een belangrijk stukje uit de moeizaam gelegde benoemingspuzzel.

‘De taalrol van de nieuwe ceo van Bpost is voor mij van onder­geschikt belang’, zei minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) gisternamiddag in de Kamer. ‘Competentie is het doorslaggevende criterium.’ Die nieuwe ceo moet in staat zijn ‘om een complex bedrijf in een sterk evoluerende markt economisch, sociaal en ecologisch duurzaam te leiden’.

Tot nu werd ervan uitgegaan dat de zoektocht vooral gericht was op een Nederlandstalige – of, waarom niet, Engelstalige ceo – omdat het voorzitterschap van het overheidsbedrijf in handen van de Franstaligen blijft. Tijdens de recente ­benoemingspuzzel is afgesproken dat de PS de volgende voorzitter van Bpost mag aanduiden.

Als de nieuwe ceo Frans­talig zou worden, kan de PS geen aanspraak meer maken op het voorzitterschap – de wet op de overheidsbedrijven schrijft voor dat de ceo en de voorzitter van de raad van ­bestuur van een andere taalgroep moeten zijn. Dan wordt een belangrijk stukje uit die moeizaam gelegde benoemingspuzzel getrokken.

Maar zover is het nog niet. Headhunter Korn Ferry maakt momenteel op vraag van het remuneratiecomité een shortlist van potentiële ceo’s.

Ontslagvergoeding voor Van Avermaet?

De kans is trouwens groot dat ook huidig voorzitter François Cornelis snel vervangen wordt, toch als voorzitter. Zijn mandaat loopt nog tot 2023. De regering heeft bij het leggen van de benoemingspuzzel afgesproken dat niet ingebroken wordt in de lopende mandaten. Maar daarbij is eveneens ­afgesproken dat bestuursvoorzitters die niet tot een Vivaldikleur horen, vroeger vervangen mogen worden. Cornelis heeft een CDH-etiket.

Ondertussen verlaat de ­ontslagen Jean-Paul Van Avermaet het ­bedrijf niet zonder slag of stoot. ‘Er is een juridische discussie aan de gang tussen de raad van bestuur van Bpost en de ontslagen ceo’, zegt De Sutter. De vraag is of Van Avermaet aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding. ‘Het is niet uitgesloten dat die discussie ­uiteindelijk voor de rechtbank zal worden beslecht.’