Elk jaar sterven in Vlaanderen duizenden vogels door windturbines. En het duurt soms een eeuwigheid om ze te bouwen, omdat buurtbewoners vrezen voor geluidshinder. Maar daar moeten deze vernieuwende windturbines verandering in brengen. De Noorse overheid is alvast geïnteresseerd.