Tweede graad secundair voor paasvakantie voltijds welkom op school
Foto: Fred Debrock

Leerlingen uit het derde en vierde middelbaar zijn de week voor de paasvakantie al voltijds welkom op school als de situatie gunstig blijft. Na de paasvakantie volgt ook de derde graad secundair. Dat is beslist tijdens het overleg met de onderwijspartners. Voor de onderwijsvakbonden komt die versoepeling echter te vroeg.

Als de epidemiologische situatie gunstig blijft, krijgen scholen vanaf maandag 29 maart de mogelijkheid om hun leerlingen van het derde en vierde middelbaar opnieuw voltijds les te geven op school. Het gaat om de week voor de paasvakantie.

Na de paasvakantie, vanaf maandag 19 april, zijn ook leerlingen uit het vijfde, zesde en zevende middelbaar opnieuw voltijds welkom op school. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met het Vlaamse onderwijsveld beslist na advies van de virologen. ‘We willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken, maar we blijven voorzichtig’, zegt Weyts.

Sinds de herfstvakantie is afstandsonderwijs verplicht voor de scholieren van de tweede en derde graad, die op dit moment maximaal halftijds contactonderwijs op school mogen krijgen. Het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zitten sinds de herfstvakantie in code rood. Deze situatie heeft een sterke impact op het mentale welbevinden en op de leerachterstand.

‘Scholen krijgen stap voor stap meer mogelijkheden’, aldus de minister. ‘Zo ontstaan positieve perspectieven, terwijl we toch voorzichtig blijven. Voorwaarde is wel dat de epidemiologische situatie gunstig blijft. Het is ook geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren. We vragen ook opnieuw om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. Het onderwijs is een essentiële sector en het onderwijspersoneel vervult een cruciale taak.’

‘Te vroeg’

Voor de onderwijsvakbonden komt de versoepeling te vroeg. ‘Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik niet van die aard om nu al zulke beslissingen te nemen’, klinkt het bij vakbonden ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs. ‘De geplande maatschappelijke versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien in negatieve zin beïnvloeden.’

De daling van het thuiswerk in alle economische sectoren en een haperende uitrol van de vaccinaties versterken de bezorgdheid van de vakbonden. ‘Onderwijspersoneel is geen prioritaire doelgroep voor die vaccinaties. Verder rijst de vraag of het openbaar vervoer voorbereid is op de terugkeer van grote groepen leerlingen naar school’, klinkt het.

Op woensdag 24 maart staat een nieuw onderwijsoverleg op de agenda. Wanneer in tussentijd de cijfers duidelijk verslechteren, zullen de zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs de sociale partners vervroegd samenroepen om de voorziene versoepeling op 29 maart opnieuw in vraag te stellen en de volledige situatie te herevalueren.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig