Vlaamse regering keurt stappenplan goed om stikstofcrisis te vermijden
Foto: BART DEWAELE

Tegen 2030 moet het teveel aan stikstof dat neerslaat in natuurgebied gehalveerd zijn, tegen 2050 moeten we de Europese doelstelling halen. Dat is de weg die de Vlaamse regering wil bewandelen na het stikstofarrest.

Een definitieve oplossing is er nog lang niet, wel is er een soort stappenplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de neerslag van stikstof in de zogenaamde habitatzones op langere termijn weer onder controle komt.

Eerst volgt er een milieueffectenrapport met bijbehorend openbaar onderzoek naar verschillende scenario’s om de stikstofdepositie terug te dringen.

In die scenario’s wordt rekening gehouden met de inspanningen die transport, industrie en landbouw al doen en worden bijkomende inspanningen gevraagd voor piekbelasters. Daarnaast zijn er ook scenario’s die zich richten op bijkomende inspanningen waar de problematiek het grootst is. Ook zal de sociaal-economische impact van de maatregelen in kaart worden gebracht. Dat moet resulteren in een nieuwe regeling die rechtszaken kan overleven.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de komende dagen in overleg met alle betrokkenen en blijft ook overleggen met Nederland. Intussen komen er richtlijnen om de gemeenten en andere overheden die vergunningen verlenen, ertoe aan te zetten om vergunningen heel goed te overwegen en motiveren.