Fraude bij rijexamen zal in tijdelijke uitsluiting resulteren
Foto: Bert Hulselmans

De Vlaamse regering heeft een reeks aanpassingen aan de Vlaamse rijopleiding en -examens principieel goedgekeurd. Belangrijkste maatregel is de uitwerking van een fraudereglement waarmee examencentra kunnen optreden tegen personen die fraude plegen tijdens het rijexamen.

‘Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘De examencentra stonden tot op heden vrij machteloos tegen dergelijke praktijken. Nu zullen ze personen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk kunnen uitsluiten.’

De nieuwe regelgeving, die na de definitieve goedkeuring komende zomer in werking moet treden, maakt het mogelijk om onregelmatigheden en fraude, of pogingen daartoe, voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen dan bestraft worden door een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dat geldt zowel voor kandidaten als begeleiders.

Gesjoemel met bekwaamheidsattesten

‘Samen met onze administratie volgen we ook een aantal specifieke dossiers rond gesjoemel met bekwaamheidsattesten. Dat zijn de attesten die worden uitgereikt door rijscholen nadat er twintig uur scholing werd gevolgd en waarmee een voorlopig rijbewijs kan worden aangevraagd. Er staat een digitaliseringsproject in de steigers dat ook dergelijke inbreuken onmogelijk zal maken’, kondigt de minister aan.

Het theorie-examen en de gevaarherkenningstest wijzigt voor personen die het Nederlands niet machtig zijn. Er wordt afgestapt van de bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk en gekozen voor een vooraf opgenomen vertaling. De kandidaat hoort de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden via de hoofdtelefoon in het Frans, Duits of Engels, terwijl hij de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden op het computerscherm in het Nederlands ziet.

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs zullen niet langer een vrijstelling krijgen, maar moeten verplicht scholing volgen vooraleer ze aan het theoretisch en praktisch rijexamen kunnen deelnemen. Dat is ook het geval voor mensen met een erkend buitenlands rijbewijs dat niet voldoet aan de andere voorwaarden voor de vrijstelling voor het theoretisch en praktisch examen. Door deze wijziging worden houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs aan dezelfde verplichtingen als alle andere kandidaten onderworpen, aldus minister Peeters.

Kandidaten met een beperking krijgen extra aandacht. Zo zullen kandidaten met een gehoorbeperking, die nood hebben aan de bijstand van een beëdigd doventolk en geen gebruik maken van het wettelijke kader van tolkuren, via het examencentrum gebruik maken van een beëdigd doventolk.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in