Natura 2000

DOSSIER STIKSTOFCRISIS

Waar liggen de overbelaste Natura 2000-gebieden?

zaterdag 6 maart 2021

Het stikstofarrest duwt overheid en bedrijfsleven met de neus op de feiten: de ruimte om nog meer stikstof uit te stoten boven kwetsbare natuur is op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat elke impact op een Natura 2000-gebied dat al te veel stikstof slikt, te veel is.

Om de impact van het stiktofarrest te begrijpen, bracht De Standaard de overbelaste natuurgebieden in kaart. De rode vlakken zijn de gebieden die (veel) meer stikstof slikken dan ze aankunnen. De groene hebben nog marge.

Het beeld is confronterend: tachtig procent van de beschermde natuurgebieden zit onder te hoge stikstofdruk. Sommige krijgen drie tot vijf keer meer te verwerken dan hun kritische drempel. Milieuorganisaties spreken van een ‘ecologische ramp’. Wat ook duidelijk wordt: er is geen ontsnappen aan. De overbelaste gebieden liggen verspreid over Vlaanderen. Het wordt moeilijk te bewijzen dat een project dat stikstof uitstoot, géén impact heeft.

We werkten met drie vereenvoudigde categorieën: groen toont de gebieden zonder overschrijding, lichtrood zijn de gebieden met een overschrijding tussen 0 en 10 kg (per hectare per jaar), donkerrood de gebieden met een overschrijding tussen 10 en 50 kg (ha/jaar). De nulgrens wordt bepaald door de drempelwaarde van wat een gebied aankan. Een overschrijding met 10 kg, betekent dus 10 kg stikstof boven op de kritische drempel van dat gebied. Die laatste varieert van biotoop tot biotoop en schommelt, afhankelijk van de soort vegetatie, tussen 6 en 34 kg (ha/jaar).

Bron: Agentschap Natuur en Bos
Met dank aan: OpenStreetMap