Beetje minder euthanasie (maar wel vaker thuis)
Foto: BELGAIMAGE

Er stierven vorig jaar ruim 200 mensen minder door euthanasie. Corona heeft geen enorme daling veroorzaakt.

In heel 2020 werden 2.444 gevallen van euthanasie geregistreerd in ons land. Dat zijn er 212 minder dan in 2019, maar nog altijd een honderdtal meer dan in 2018. Corona heeft dus niet tot een enorme daling geleid, maar kan wel een rol hebben gespeeld.

‘We hebben her en der opgevangen dat sommige mensen hun euthanasie wilden uitstellen, tot het weer mogelijk zou zijn om bij het afscheid de hele familie te zien’, zegt professor Wim Distelmans (VUB), voorzitter van de federale evaluatiecommissie die jaarlijks een verslag uitbrengt. ‘Ik verwijs hiermee naar oudere mensen die lijden aan polypathologie.’

In deze categorie vonden vorig jaar 421 euthanasie-overlijdens plaats. Dat is niet erg veel minder dan vorig jaar. ‘Maar de vorige jaren ging het aandeel van deze groep telkens vooruit. In 2020 was dat niet het geval’, zegt Distelmans.

Proces

‘Ik vermoed ook dat het euthanasieproces, dat in januari plaatsvond, een impact heeft gehad. Want ik heb wel vaker artsen gehoord die zeiden dat ze het niet meer zouden doen, ook niet in het geval van een ongeneeslijke kanker.’

Het gros van de overlijdens door euthanasie deed zich voor bij 70-plussers (66,6 procent) en bij mensen die aan kanker lijden (75 procent). Herhaaldelijk werd in de dossiers gemeld dat conventionele palliatieve zorg geen soelaas meer kon bieden. Meestal (87,3 procent) werd het overlijden binnen afzienbare tijd verwacht en ging het dus om terminale patiënten.

Nieuw is dat euthanasie in 2020 het vaakst thuis plaatsvond (54,2 procent, tegenover 45 procent vorig jaar) en minder vaak in ziekenhuizen (30,9 procent) of woonzorgcentra (12,9 procent).

Psychiatrie

Slechts 21 mensen (0,9 procent) zagen hun vraag om euthanasie ingewilligd vanwege een ernstige en ongeneeslijke psychiatrische aandoening. Daarmee blijft euthanasie in deze groep min of meer stabiel. In 2019 overleden zo 26 pa­tiënten, of 1 procent van het totale aantal.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig