Onze manier van wonen, eten en verplaatsen heeft een duidelijke impact op hoeveel broeikasgassen we uitstoten. Als we de klimaatdoelstellingen van 2030 willen halen, dan moet de uitstoot van CO2 in Vlaanderen met 55 procent verminderen. Daarvoor moeten we niet alleen minder uitstoten, maar ook meer CO2 opvangen. In bovenstaande video geven wetenschapsjournalist Tom Ysebaert en economiejournalist Pascal Sertyn enkele mogelijke suggesties.

De transportsector stoot meer en meer CO2 uit. In bovenstaande video legt economiejournalist Korneel Delbeke uit waarom iedereen best wat vaker de fiets neemt en met het openbaar vervoer reist als we de broeikasgasemissies fors willen terugdringen.

Met technologische ingrepen alleen zal de Vlaamse landbouw de klimaatdoelstellingen tegen 2030 niet halen. We moeten dringend onze veestapel verkleinen, en dus iets minder vlees eten. In onderstaande video legt chef binnenland Inge Ghijs uit waarom dit zo belangrijk is.

De Vlaamse woningen behoren tot de grootste, oudste en meest energieverslindende van Europa. Als we de klimaatdoelstellingen in 2030 willen halen, moet dat dringend veranderen. In onderstaande video vertelt binnenlandredacteur Jef Poppelmonde waarom iedereen zo snel mogelijk moet beginnen met renoveren.