Brusselse meerderheidspartijen pakken woekerhuurprijzen aan
De ingediende ordonnantie voorziet een verbod voor eigenaars om een buitensporige huurprijs te vragen. Foto: BELGAIMAGE

De Brusselse meerderheidspartijen willen de buitensporige huurprijzen tegengaan met een Paritaire Huurcommissie (PHC). Het nieuwe orgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, is een primeur voor België, zegt Groen-fractieleider Arnaud Verstraete, die vorige legislatuur een gelijkaardig voorstel indiende.

Het voorstel van PS, Groen, Ecolo, Open VLD, Défi en One.Brussels moet een antwoord bieden op het tekort aan betaalbare woningen dat Brussel al enkele jaren kenmerkt. Het Brussels regeerakkoord heeft van de strijd tegen buitensporige huurprijzen een prioriteit gemaakt.

De ingediende ordonnantie voorziet een verbod voor eigenaars om een buitensporige huurprijs te vragen. Dat is het geval indien de huur de referentiehuurprijs - voorzien in het referentiehuurrooster en representatief voor de huurmarkt - met twintig procent overstijgt. Ook wanneer de woning substantiële gebreken vertoont, afgezien van de hoogte van de huurprijs, is er een vermoeden van buitensporige huur.

De meerderheid wil nog voor de bespreking van het voorstel advies vragen aan de Raad van State en de Adviesraad voor huisvesting met het oog op het waarborgen van de rechtszekerheid en om alle actoren bij het proces te betrekken. Het is de bedoeling dat deze tekst in de zomer van 2021 kan worden aangenomen.

‘Krachtig instrument’

‘De huurprijzen in Brussel stijgen te snel en er worden te vaak buitensporige prijzen gevraagd, vooral in het onderste segment van de huurmarkt. Met de huurcommissie voeren we een krachtig instrument in om rechtvaardige huurprijzen te garanderen voor beide partijen’, stelt Arnaud Verstraete (Groen).

De strijd tegen buitensporige huurprijzen is volgens Carla Dejonghe (Open VLD) een oud zeer. ‘Deze tekst voorziet een bemiddeling én een duidelijk juridisch kader wanneer bemiddeling niet helpt. Het is een bijkomend belangrijk element, naast investeringen in de markt zelf, om de kwaliteit en toegankelijkheid op de Brusselse woonmarkt te verbeteren.’

Fouad Ahidar (One.Brussels) wijst erop dat veel Brusselaars te maken krijgen met té dure huurprijzen voor een woning van een slechte kwaliteit. ‘Sommigen wonen in appartementen met grote gebreken, waar het soms zelfs ongezond is om te leven. Via de paritaire huurcommissie kun je nu als huurder verhaal halen, als er problemen zijn met jouw woning.’