Optima-topman Jeroen Piqueur wraakt succesvol onderzoeksrechter: ‘Betreur nieuwe vertraging’
Jeroen Piqueur. Foto: BELGA

Het Gentse hof van beroep heeft het wrakingsverzoek toegestaan van Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de failliete Optima Bank, tegen de onderzoeksrechter Annemie Serlippens. Dat die zich nu moet terugtrekken uit de zaak en het dossier vertraging oploopt, betreurt Piqueur naar eigen zeggen.

Het onderzoek naar het faillissement van Optima Bank zit in een eindfase en de verdachten kregen inzage in het strafdossier, dat 40.000 bladzijden telt. Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, diende daarop een vordering tot wraking in tegen onderzoeksrechter Annemie Serlippens, omdat ze partijdig zou zijn.

De wraking zou stoelen op een rechtshulpverzoek aan Nederland dat Serlippens in 2018 deed, meer bepaald de omschrijving ‘om de ware toedracht van de gepleegde feiten door voorgenoemde inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen’. Volgens Rieder zou de onderzoeksrechter niet mogen spreken van ‘gepleegde feiten’, maar andere partijen deden het verzoek af als een vertragingsmanoeuvre. De verdediging van Piqueur wijst ook op de ‘teneur’ van het hele dossier.

De onderzoeksrechter besliste om zich niet van de zaak te onthouden, waardoor het Gentse hof van beroep moest oordelen over het wrakingsverzoek. Het hof verklaarde het verzoek ontvankelijk en gegrond en besliste dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich moet terugtrekken uit het dossier.

Het hof van beroep verwees naar de passage die Rieder aanhaalde maar ook naar andere delen van het dossier. ‘Het hof heeft besloten dat bij samenlezing van al die verschillende passages er effectief redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van onderzoeksrechter Annemie Serlippens’, motiveerde het hof.

Piqueur ‘tevreden’

‘Ik ben tevreden dat het hof ons is gevolgd en de onderzoeksrechter van het dossier heeft gehaald, maar anderzijds betreur ik dat dit opnieuw een vertraging zal betekenen’, reageert Piqueur op de uitspraak.

‘De boeken werden volledig ten onrechte neergelegd’, herhaalt Piqueur. ‘Daar zijn zonder twijfel redenen voor te vinden. Maar die pistes zijn nooit ten gronde onderzocht. Nogal wat van de onderzoeksdaden die werden gesteld, blijken echter betrekking te hebben op activiteiten die dateren van lang voor het ontstaan van Optima Bank.’

Onderzoek sleept al jaren aan

Het parket laat weten het vonnis op dit moment grondig te bekijken. De aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter zal in elk geval voor vertraging zorgen. Het onderzoek was bijna afgerond en het gerecht hoopt dat de wraking het dossier inhoudelijk niet zal verzwakken. Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur te verwijzen naar de correctionele rechtbank, maar daar zal de raadkamer moeten over oordelen. De verdediging van Piqueur zal de procedureslag in de zaak in elk geval verderzetten.

De Optima Bank ging in 2016 failliet. Nadat de Nationale Bank in juni 2016 aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte, startte het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek. Voormalig topman Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleept al jaren aan.