Advocaat Hans Rieder schuldig aan bedreigen van magistraat
Foto: BELGA

Het Antwerpse hof van beroep heeft de Gentse advocaat Hans Rieder (64) woensdag veroordeeld voor smaad en bedreiging van een federaal parketmagistraat. Omdat de redelijke termijn overschreden werd, kreeg hij geen straf opgelegd en volstond een eenvoudige schuldigverklaring.

Het incident vond op 7 oktober 2014 plaats toen de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich moest buigen over het onderzoek naar de Somalische piratenkoning Mohamed Abdi Hassan. Tijdens die zitting had Rieder de magistraat van het federaal parket toegeschreeuwd, omdat zij hem verweet ‘niet correct’ gehandeld te hebben met betrekking tot een vraag om uitstel.

De advocaat riep dat ze daarmee moest stoppen en voegde er nog aan toe dat hij anders zijn toga zou uittrekken en haar zodanig zou uitschelden dat ze het psychisch nooit meer te boven zou komen. Ook tijdens een schorsing van de zitting van de KI was Rieder de federaal parketmagistraat gevolgd om verhaal te halen.

Vrijheid van meningsuiting?

De magistraat diende een klacht in. Het Brusselse hof van beroep sprak Rieder in 2018 vrij op basis van het recht op vrijheid van meningsuiting. Het openbaar ministerie tekende daarop cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie verbrak het arrest, waarna het dossier in Antwerpen terechtkwam.

Het hof van beroep vond de tenlasteleggingen bewezen. ‘De expressievrijheid van een advocaat in functie van de rechten van verdediging is belangrijk’, klonk het in het arrest. ‘Dit houdt echter niet automatisch in dat zij ongestraft bedreigingen mogen uiten. Het strafbaar stellen van bedreigingen die door een advocaat op zitting geuit werden naar het openbaar ministerie houdt op zich geen onverantwoorde beperking in van het recht op vrije meningsuiting.’