De bezettingsgraad in de ziekenhuizen heeft een bodem bereikt, denkt viroloog Steven Van Gucht. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaan opnieuw in (licht) stijgende lijn. De Taskforce Vaccinatie meldt wel dat het vaccineren op schema zit. ‘In de komende weken ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.’

Sinds gisteren is er, na een periode van 13 dagen van dalende besmettingscijfers, een kleine stijging in het aantal besmettingen. Er werden in de afgelopen zeven dagen 2.099 besmettingen per dag vastgesteld, op weekbasis is dat een stijging van 14 procent. Het virus verspreidt zich vooral in Vlaanderen. In Vlaams-Brabant vonden 33 procent van het totaal aantal nieuwe besmettingen plaats.

Lees hier de meest recente cijfers over het virus.

Bezetting ziekenhuisbedden

Moeten we ons zorgen maken? Daarvoor moeten we vooral naar de ziekenhuisopnames kijken. Ook die gaan opnieuw in licht stijgende lijn: dagelijks kwamen er in de afgelopen week 123 patiënten bij. Dat is 1 procent hoger dan de week ervoor. Viroloog Steven Van Gucht wijst ook op het onderscheid tussen ziekenhuisopnames vanuit de algemene bevolking en vanuit de woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat vooral patiënten uit de algemene bevolking in het ziekenhuis belanden. De opnames vanuit de wzc’s zijn gedaald met 36 procent. De wzc’s bedragen bovendien maar 6 procent van het totaal aantal ziekenhuisopnames.

‘Na vele weken van aanhoudende daling, is het aantal ingenomen covid-bedden terug licht aan het stijgen’, besluit Van Gucht. ‘Het lijkt erop dat we daarmee de bodem hebben bereikt op het vlak van de bezetting van covid-bedden in het ziekenhuis.’ Het Crisiscentrum toont met een grafiek aan waarom dat problematisch is. Daarop is te zien hoe er minder niet-covid-gerelateerde gevallen op intensieve belanden tijdens de pieken van de epidemie. Na de piek van de eerste golf is er een toename zichtbaar van de niet-covid-gevallen op intensieve. Dat is het resultaat van een inhaalbeweging van de uitgestelde, niet-dringende zorg. ‘Als je vervolgens kijkt naar de periode na de tweede golf, dan zie je dat die inhaalbeweging maar traag op gang komt’, aldus Van Gucht. ‘Het illustreert dat de ziekenhuizen nog altijd een erg hoge belasting kennen.’

‘Oproepingsbrief krijgt u in komende weken’

Sabine Stordeur, projectmanager van de Taskforce Vaccinatie, benadrukt dat vaccineren de enige, mogelijke weg is uit deze gezondheidscrisis. ‘Vaccineren is meer dan een persoonlijke keuze. Het is een gezamenlijk engagement’, zegt ze.

Het goede nieuws is dat ons land op schema zit. Afgelopen week werd de kaap van 400.000 vaccins overschreden: bijna 4,5 procent van de volwassen bevolking is dus gevaccineerd (we streven naar een vaccinatiegraad van 70 procent, nvdr.). In de loop van de maand maart wordt overgegaan op de thuiswonende 65-plussers en de risicopatiënten tussen 18 en 64 jaar. In mei wordt overgeschakeld op de algemene bevolking. In de komende weken zal elke burger een persoonlijke code ontvangen, waarmee die zich online of telefonisch kan registreren om de voorgestelde afspraak te bevestigen of te verplaatsen.

Lees hier meer over de oproepingsbrief en de vaccinatiecampagne

Mogelijke misvattingen

Stordeur maakt van de gelegenheid ook gebruik om een aantal mogelijke misvattingen uit te klaren. Zo verklaart ze dat het Agentschap Zorg en Gezondheid beroep doet op de ziekenfondsen om de risicopatiënten te identificeren die recht hebben op voorrang. ‘Men baseert zich daarvoor op de diagnostische en behandelingscode die beschikbaar zijn in de databanken.’ Dat proces verloopt geautomatiseerd en geeft enkel een binair resultaat: ‘Ja, deze persoon behoort tot de risicogroep. Nee, deze persoon behoort niet tot de risicogroep.’

Stordeur verklaart ook waarom het vaccin niet door huisartsen kan toegediend worden. ‘Dat ligt enerzijds aan de bewaarcondities van het vaccin, en anderzijds omdat de regels van toediening niet altijd gerespecteerd kunnen worden.’ Zo moet het Pfizer-vaccin op zeer specifieke vriestemperaturen bewaard worden. De vaccinatiecentra bieden ook andere voordelen, bijvoorbeeld op schaal. De vaccins worden enkel in grote aantallen geleverd en moeten binnen een bepaald tijdsbestek (van uren) toegediend worden. Bovendien moeten mensen de eerste vijftien minuten na hun vaccinatie ook opgevolgd kunnen worden in een wachtruimte.