Geschorste El Kaouakibi blijft lid van Open VLD- fractie
Foto: BELGA

De statutaire commissie van Open VLD heeft haar beslissing van vorige week verduidelijkt. Sihame El Kaouakibi wordt voor zes maanden geschorst, maar ze blijft lid van Open VLD. Als lid van de fractie moet ze de partijtucht naleven.

Vorige week zette de statutaire commissie van Open VLD Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi voor zes maanden op non-actief. Het gaat om een bewarende maatregelen die de partij moet beschermen tegen de berichten van mogelijke malversaties bij Let’s Go Urban (LGU), het geesteskind van El Kaouakibi. Het hielp niet dat het Antwerpse parlementslid aanvankelijk niet of mondjesmaat met informatie over de brug kwam.

Partijloze El Kaouakibi voelt zich slachtoffer van afrekening

Over de draagwijdte van de maatregel – ‘non-actief’ – ontstond onduidelijkheid. Geschorst als partijlid betekent niet dat ze tijdelijk uit de partij wordt gezet. Vanmorgen kwam de statutaire commissie met meer uitleg. Een geschorst lid kan niet aan bestuursverkiezingen deelnemen en niet meedingen als kandidaat voor een mandaat.

De schorsing heeft ondertussen geen invloed op het politieke mandaat. Dat kan ook niet, een mandaat behoort het individu toe en niet de partij. De statutaire commissie benadrukt verder dat de geschorste mandataris zich ‘aan de afspraken en standpunten van Open VLD’ moet houden. Bijgevolg blijft El Kaouakibi lid van de fractie en zal afwijkend stemgedrag niet worden getolereerd.

De schorsing duurt tot half augustus. Vorige week liet El Kaouakibi weten dat ze het eens was met de maatregel. De termijn kan verlengd/ingekort worden naargelang er meer duidelijkheid komt over het volledige dossier.

Tegenaanval

Gisteren repliceerde de politica met een eigen doorlichting van de LGU-boekhouding, onder leiding van voormalig SP.A-politicus Johan Vande Lanotte. Daaruit bleek, in tegenstelling tot een eerdere audit, dat er geen sprake was van persoonlijke verrijking of onjuiste afleiding van subsidies naar haar vennootschappen.

Daarentegen bleek de boekhouding van LGU een zootje en was de interne verstandhouding tussen het personeel zoek. Haar advocaten dienden klacht in tegen een medewerker en tekenden verzet aan tegen de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Ook het gerecht zet zijn onderzoek voort.