Versoepelingen in woonzorgcentra op tafel

In de rustoorden waar de vaccinatiegraad hoog genoeg is, zouden de bewoners binnenkort meer bezoekers mogen ontvangen.

‘We bekijken in welke mate we toch wat meer bezoek kunnen toelaten in de woonzorgcentra.’ De Gems, het corona-adviesorgaan van de overheid, is gisteravond laat nog bijeengekomen om zich te buigen over versoepelingen voor de woonzorgcentra.

  • Van Gucht: ‘Cijfers zijn erg hoopvol’

Daar gelden momenteel nog heel strenge regels. Elke bewoner mag er slechts één vast knuffelcontact ontvangen. Daarnaast mag ook een andere dierbare langs­komen, maar die moet altijd afstand bewaren. Veel ­activiteiten zijn er bovendien niet mogelijk. Concreet zou er versoepeld kunnen worden in woonzorgcentra waar 90 procent van de bewoners gevaccineerd is, en 70 procent van het zorgpersoneel.

‘We willen nu toch wat meer evenwicht zoeken tussen het virologische en het mentaal welzijn’, zegt een lid van de Gems. ‘Daarom willen we vooral kijken naar de bezoekregeling. Bedoeling is dat we mondjesmaat meer bezoek zullen toelaten. In het begin zal dat nog niet spectaculair zijn, maar het moet toch mogelijk zijn om als koppel je ouders in het rusthuis eens te bezoeken.’

Morgen buigt de Vlaamse taskforce Zorg zich over al die informatie, bevestigt voorzitster Karine Moykens, die ook deel uitmaakt van de Gems. Maar het zal finaal de politiek zijn die de knopen doorhakt. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil nog niet in zijn kaarten laten kijken, maar geeft aan het voorstel te zullen bestuderen. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een versoepeling van ­tafel zal vegen, als die door de viro­logen op die tafel is gelegd.