Buurlanden ontstemd over Duitse grenscontroles
Foto: REUTERS

De Duitse regering heeft zondag een inreisverbod ingesteld aan de grenzen met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol, omdat het land bezorgd is over varianten van het coronavirus in die gebieden.

Voor werknemers uit essentiële sectoren die de grens over moeten, is een uitzondering gemaakt. Aan de Tsjechisch-Duitse grenzen ontstonden door de opgeworpen controles meteen lange files.

Omdat in de Franse Moezelstreek de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus aan een opmars bezig is, overwegen de Duitsers om de komende dagen ook aan de Franse grens met controles van start te gaan.

‘Als het zover komt, hoop ik op zo ruim mogelijke uitzonderingen’, reageerde de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune.

Oostenrijk vreest dan weer dat het vrachtverkeer dat uit Italië afkomstig is en via Oostenrijk naar Duitsland wil, op zijn grondgebied vast zal komen te staan.

De Europese Commissie zal alle lidstaten een brief sturen waarin het hen herinnert aan de afspraken die ze zelf maakten: dat niet-essentiële reizen zo veel mogelijk ontmoedigd moeten worden, maar dat vrachtverkeer en ander internationaal verkeer niet belemmerd mogen worden.

Over het verlengd Belgische verbod op toeristische reizen is de Commissie ontstemd. Ze riep op om een algemeen reisverbod te vermijden en niet zomaar tot de sluiting van de Europese binnengrenzen over te gaan.