Kom op tegen Kanker pleit voor rouwverlof van twintig dagen na overlijden kind
Foto: BELGAIMAGE

Kom op tegen Kanker (KOTK) vraagt een verlenging van het huidige rouwverlof bij het overlijden van een kind van maximaal drie dagen naar twintig dagen. Nabestaanden zouden die dagen ook flexibeler moeten kunnen opnemen. ‘Mensen moeten het recht krijgen om te rouwen’, zegt algemeen directeur Marc Michils in een persbericht.

Rouwen moet een basisrecht zijn, blijkt uit de getuigenissen in het jaarverslag van de Kankerlijn van KOTK. Met de huidige één tot drie dagen rouwverlof is het onmogelijk om alle administratieve zaken op orde te krijgen, de begrafenis te regelen én een moment van rust nemen om het verdriet toe te laten.

Volgens KOTK gaan nabestaanden nu vaak langs bij hun arts om arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen om meer tijd te hebben om te rouwen. ‘Dat ouders na het verlies van een kind, zogenaamd een klein verlet, meteen in het statuut worden gedwongen van ‘ziekte’ is niet oké’, zegt rouwexperte An Hooghe. ‘Ik hoor ouders vaak zeggen: ‘Ik ben niet ziek’, ik ben mijn kind kwij, maar ik heb geen andere keuze dan in ziekteverlof te gaan.’

Erkenning van het verlies

Concreet stelt KOTK voor om het rouwverlof na het overlijden van een kind op te trekken naar twintig dagen. Drie dagen worden automatisch toegewezen, de overige zeventien kunnen de ouders flexibel inzetten tot drie jaar na het overlijden. Zo wordt het rouwverlof gelijkgesteld aan het vaderschapsverlof, dat vanaf 2023 ook twintig dagen bedraagt.

Karoo en Bert verloren hun achtjarige dochter Aza in 2017 aan kanker. Karoo herinnert zich nog goed haar gevoel van ongeloof toen ze vernam dat ze recht had op maar drie dagen rouwverlof. ‘Een kind verliezen blijft onwezenlijk’, vertelt Karoo. ‘De wereld is vergaan en je wordt verondersteld dat in drie dagen van je af te schudden. Met een verlenging zou men erkennen hoe ingrijpend het verlies is.’

Voor KOTK moet ook het rouwverlof voor andere naaste familieleden worden verlengd. De organisatie pleit voor een verlenging naar tien dagen bij het verlies van een ouder, schoon- of stiefouder en naar vijf dagen bij het overlijden van een broer, zus, grootouder, kleinkind, schoonzoon of dochter, schoon- of stiefbroer, schoon- of stiefzus, achterkleinkind, overgrootouder.

Wetsvoorstel

Het rouwverlof was maar een van de vele thema’s en problemen die aan bod kwamen bij de Kankerlijn. In 2020 registreerde de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker 2.781 contacten, met een piek in april door de coronacrisis. De Kankerlijn werd het meest gecontacteerd via de telefoon (39 procent), gevolgd door het webformulier (37 procent), e-mail (14 procent), Facebook (5 procent) en chat (4 procent). De Kankerlijn werd het vaakst gecontacteerd door (ex-)kankerpatiënten zelf. 38 procent van de oproepen gaat over borstkanker.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel voor om het rouwverlof voor werknemers die hun kind of partner verliezen uit te breiden van drie naar tien dagen. ‘Mensen die hun kind of partner verliezen moeten op zijn minst de kans krijgen om bij hun verdriet stil te staan’, zegt initiatiefneemster Nahima Lanjri (CD&V). ‘Vandaag nemen rouwenden daarom vaak ziekteverlof op, maar rouwen is geen ziekte, het is - zoals Kom op tegen Kanker terecht stelt - een basisrecht.’

Lanjri is bovendien bereid om haar voorstel nog te amenderen en twintig dagen rouwverlof te voorzien, zoals Kom Op Tegen Kanker vraagt. ‘Zeker nu het geboorteverlof op termijn wordt uitgebreid tot twintig dagen, is het logisch dat voor het rouwproces minstens even veel tijd wordt gegund aan ouders’, vindt ze. Het wetsvoorstel wordt volgende week dinsdag besproken in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig