Meerdere (ex-)parlementsleden niet in orde met aangifte mandaten en vermogen
Vlaams Parlementslid Els Ampe (Open VLD) Foto: BELGA

Meer dan 10.000 publieke mandatarissen dienden hun jaarlijkse verplichte aangifte van mandaten en/of vermogen in. Maar Els Ampe (Open VLD) en drie (oud-)N-VA-parlementsleden bleven volgens het Rekenhof in gebreke.

In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag de jaarlijkse lijst waarin politici en andere openbare mandatarissen hun mandaten en beroepen dienen aan te geven. Voor het jaar 2019 gaven 10.918 personen hun mandaten aan, goed voor 1.400 bladzijden in het Staatsblad.

Het gaat om openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van federale, regionale, provinciale en lokale overheidsdiensten en instellingen van het Europees Parlement. Daarnaast moeten ook bestuurders van intercommunales en andere organisaties waarop de overheid een ‘overheersende invloed’ uitoefent hun mandaten aangeven, indien ze als bestuurder betaald worden. Hetzelfde geldt voor door de overheid aangeduide bestuurders in private organisaties.

Luykx miste brief

Een half procent van de aangifteplichtige mandatarissen, 55 personen, diende geen mandatenlijst in. Het gaat grotendeels om onbekende, veelal lokale mandatarissen, maar niet allemaal. Zo diende Vlaams Parlementslid en senator Els Ampe (Open VLD) geen mandatenlijst in.

Hetzelfde geldt voor Peter Luykx, die tot de verkiezingen van mei 2019 voor de N-VA in de Kamer zat. Ook Grete Remen, die tussen 2014 en 2019 Vlaams Parlementslid was voor de N-VA en overstapte naar Open VLD maar niet herkozen werd, diende geen overzicht in.

Luykx, die nu raadgever is op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), verklaart in een reactie dat hij wel een schriftelijk overzicht indiende, maar dat die blijkbaar niet goed doorkwam. Een herinnering miste hij naar eigen zeggen wegens een dubbele verhuis. Hij kreeg bericht van het Rekenhof dat hij zijn aangifte alsnog kan regulariseren, en zegt dat te zullen doen.

Remen reageert dat ze de aangifte ‘totaal vergeten’ is. ‘Het is een domme nalatigheid, mea culpa.’ Ze kreeg nog een aangetekende zending ter herinnering, maar dat mocht niet baten. ‘Als ik een boete krijg, zal ik die aanvaarden.’ Ampe was in eerste instantie niet bereikbaar voor een reactie.

Wollants ontkent in gebreke te zijn

Behalve een aangifte van mandaten dienen de mandatarissen ook een vermogensaangifte neer te leggen, die niet wordt gepubliceerd maar die het Rekenhof onder gesloten omslag bewaart.

Behalve Ampe, Remen en Luykx bleef ook N-VA-Kamerlid en energiespecialist Bert Wollants volgens het Staatsblad in gebreke. Gevraagd naar een reactie, was Wollants verbaasd. ‘Ik diende die aangifte wel in’, zei hij. Hij stuurde een foto door van een aangetekende zending aan het Rekenhof en nam inmiddels contact op met het Rekenhof.

Sinds vorig jaar kan het Rekenhof administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen aan mandatarissen die hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot hun in te dienen mandatenlijsten en/of vermogensaangiften niet naleven.