Kamer keurt resem resoluties goed tijdens plenaire vergadering waaronder effectentaks en resolutie rond interseksualiteit
Foto: BELGA

Tijdens de plenaire vergadering donderdag keurde de kamer verschillende resoluties goed. Het gaat onder meer om de effectentaks, een resolutie rond interseksualiteit en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis. Ook heeft het een audit van het Rekenhof gevraagd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1. Effectentaks

Het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kreeg de steun van de meerderheid, de oppositie stemde tegen. De effectentaks voert een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro. Op kruissnelheid zou die naar schatting elk jaar 429 miljoen euro moeten opbrengen, geld dat structureel naar de financiering van de gezondheidszorg zal gaan, verzekerde Van Peteghem. Voor dit jaar wordt een opbrengst van 400 miljoen euro voorzien.

De vorige regering voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die omdat de taks discriminerend was. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen.

Volgens N-VA komt het ontwerp neer op een ordinaire verhoging van de belastingdruk. Bovendien loopt de tekst volgens de Vlaams-nationalisten nog altijd het risico om afgeschoten te worden door het Grondwettelijk Hof. Voor PVDA gaat het dan weer om een gemiste kans om een echte belasting op vermogen in te voeren.

2. Interseksualiteit

Ook een resolutie van PS, SP.A, Ecolo en Groen werd goedgekeurd die de fysieke integriteit van intersekse minderjarigen moet garanderen. Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Concreet vraagt de Kamer onder meer om ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel te laten doorgaan nadat ouder én kind goed geïnformeerd werden en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Nu worden baby’s met duidelijk intersekse kenmerken vaak meteen geopereerd. Dat leidt later soms tot problemen met vruchtbaarheid of (seksueel) welzijn.

De tekst vraagt de regering ook om meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit. Tot slot voorziet de resolutie in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning.

3. Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die onder de huidige coronamaatregelen de deuren gesloten moeten houden en de ondernemers die daar rechtstreeks afhankelijk van zijn, kunnen ook in februari nog een beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht. Dat geldt trouwens ook voor de kappers, die op 13 februari opnieuw de deuren mogen openen.

Het wetsontwerp voert voor het eerst een cumulplafond in. Dat moet vermijden dat zelfstandigen het dubbel overbruggingsrecht kunnen combineren met andere vervangingsinkomens, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

4. Huurinkomsten buitenlands vastgoed

Ook werd er een wetsontwerp goedgekeurd dat komaf maakt met de ongelijke behandeling van huurinkomsten uit buitenlands vastgoed. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg veroordeelde België omdat Belgen die vastgoed verhuren in eigen land belast worden op basis van het kadastraal inkomen, terwijl dat voor landgenoten die in het buitenland verhuren gebeurt op basis van de reële huurinkomsten. Die laatsten liggen vaak een pak hoger.

Daar wordt nu een mouw aangepast. De buitenlandse belasting zal daarnaast niet langer aftrekbaar zijn van het buitenlands onroerend inkomen. Wie op 31 december 2020 eigenaar is van een buitenlands onroerend goed heeft tot 31 december 2021 de tijd om dit spontaan aan te geven aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

5. Bushmeat

De Kamer maant de regering aan om de strijd tegen ‘bushmeat’, illegaal tropisch vlees, op te drijven. Een voorstel van resolutie van de meerderheid kreeg donderdagavond unaniem groen licht tijdens de plenaire vergadering. Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën.

6. Europees parket

Er werd verder ingestemd met de oprichting van een onafhankelijk parket in het kader van het Europees Openbaar Ministerie. Het Europees parket wordt ingezet voor de bestrijding van fraude, corruptie en btw-carrousels waarbij de totale schade oploopt tot minstens tien miljoen euro.

Het Europees Openbaar Ministerie is een samenwerkingsverband tussen 22 van de 27 Europese lidstaten, dat in het leven werd geroepen om fraude met Europese middelen te bestrijden. Tot nog toe konden alleen de nationale autoriteiten daar onderzoek naar doen. Maar omdat hun rechtsmacht eindigt aan de landsgrenzen, was hun slagkracht relatief beperkt.

7. Audit van het Rekenhof bij Gegevensbeschermingsautoriteit

Tot slot vraagt de plenaire Kamer de regering in een resolutie om een audit van het Rekenhof bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In september vorig jaar maakten twee leden van het vijfkoppige directiecomité van de GBA via een klachtenbrief duidelijk dat ze zich ‘ernstige zorgen’ maken over de situatie bij de GBA.

Concreet zou het Rekenhof nu onder meer moeten nagaan of de GBA onafhankelijk, onpartijdig en transparant kan werken. Het Hof zou ook moeten bekijken of de GBA haar opdracht van toezicht op de bescherming van persoonsgegevens vervult, of ze haar middelen efficiënt aanwendt en hoe de samenwerking tussen de verschillende organen binnen de GBA verloopt.

Volgens een deel van de oppositie is het Rekenhof niet bevoegd om de GBA te controleren. ‘Dat moet het parlement zelf doen’, zei PVDA’er Nabil Boukili. Dat vond ook François De Smet (DéFI). ‘De resolutie kan op zich geen kwaad, maar het is geen oplossing.’