Open VLD zet Sihame El Kaouakibi tijdelijk uit partij
Foto: BELGA

De statutaire commissie van Open VLD gaat op verzoek van voorzitter Egbert Lachaert Sihame El Kaouakibi tijdelijk uit de partij zetten ‘om de sereniteit te bewaren’.

Lachaert wil hiermee de sereniteit herstellen en het parlementslid de ruimte geven om onafhankelijk haar verdediging voeren. Ook benadrukt Open VLD dat ‘iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen’. ‘De partij kan intussen echter geen volledige kennis nemen van dit lopende dossier, wat een gedegen inschatting bemoeilijkt.’

Wie tijdelijk uit de partij wordt gezet, mag niet meer deelnemen aan fractievergaderingen en zetelt als onafhankelijke in het parlement. ‘Dit als bewarende maatregel in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel Sihame El Kaouakibi als de partij’, meldt Open VLD. ‘Vorige week werd al terughoudendheid van haar gevraagd in de uitoefening van haar mandaat als parlementslid namens Open VLD, waar zij zich ook aan houdt.’

Het gebrek aan informatie over de vermeende vermenging van Sihame El Kaouakibi’s zakelijke belangen met de door publiek geld gefinancierde activiteiten bij Let’s Go Urban, maakt Lachaert doodnerveus. Voorlopig komt El Kaouakibi niet aandraven met informatie die ­Lachaert kan geruststellen. Eerder vroeg Lachaert haar al om snel duidelijkheid te brengen in de zaak. De Open VLD-voorzitter moet het voorlopig stellen met haar bewering dat ze onschuldig is.

Strafklacht

Zelf laat Sihame El Kaouakibi in een persbericht weten dat ze een strafklacht indient wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude.

‘Aangezien ik het dagelijkse management van Let’s Go Urban de afgelopen jaren deels uit handen heb moeten geven, kost het enige tijd om alles te reconstrueren’, zegt El Kaouakibi . ‘Ik werk dag en nacht samen met specialisten op diverse terreinen om zo spoedig mogelijk aantoonbare antwoorden te kunnen formuleren op de vragen die rijzen. Ik verleen uiteraard ook mijn volledige medewerking aan het onderzoek.’

Eerder reageerde El Kaouakibi al op de zaak in een videobooschap:

DS VIDEO - Videoboodschap Sihame El Kaouakibi. Video: De Standaard

Ze stelt dat ze ‘nooit subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze heeft aangewend’. Maar ze insinueert dat er mogelijk misdrijven zijn gepleegd door personen gelieerd aan Let’s Go Urban. Volgens haar zijn er ‘documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur op onrechtmatige wijze aangepast en/of verwijderd’. ‘In tweede instantie werd ik het slachtoffer van externe hacking, waarbij een medewerkster van Let’s Go Urban onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een groot aantal belangrijke documenten.’