KBC boekt één miljard minder winst
Foto: BELGA

KBC Groep heeft afgelopen jaar de winst met 1 miljard zien dalen van 2,489 miljard naar 1,44 miljard. Beleggers kunnen in het vierde kwartaal rekenen op een stevig dividend maar toch zakt de beurskoers stevig.

De sterke terugval van de winst heeft in belangrijke mate te maken met de pandemie waarvoor KBC over het hele jaar een collectieve stroppenpot voor corona aanlegde van 783 miljoen euro. De kredietkostenratio ging maal vijf van 0,12% naar 0,60%. Tijdens de financiële crisis was dat nog een stuk hoger. Naast hoge provisies valt ook op dat zowel de rentemarge als de commissie-inkomsten onder druk staan. Beleggers sturen het aandeel flink lager en komen zo deels terug op hun optimistische inschattingen.

De beleggers krijgen in mei na de aandeelhoudersvergadering een beperkt dividend van 0,44 euro per aandeel wat te maken heeft met de beperkingen die de Europese Centrale Bank (ECB) oplegt aan de banken.

Zodra die beperkingen in september wegvallen, is KBC van plan een inhaalbeweging te doen en een dividend van 2 euro per aandeel uit te keren van de winst van afgelopen jaar. Beleggers zullen in november ook al op een tussentijds dividend voor het lopend boekjaar van 1 euro kunnen rekenen of alles samen op 3,44 euro per aandeel dit kalenderjaar.

KBC is daarmee niet de enige die aangeeft dat zodra Europa de beperkingen opheft, het opnieuw een normaal dividendbeleid wil voeren. De basisdoelstelling is minstens de helft van de winst uitkeren. Toch zijn sommige analisten teleurgesteld. Kepler Chevreux merkt op dat KBC niets zegt over de 2,50 euro dividend die vorig jaar niet uitbetaald werd omwille van Europese beperkingen. ‘Nordea en ING leveren veel hogeren dividendrendementen op’, stelt het beurshuis.

Artificiële intelligentie

Opvallend is ook dat KBC, die de afgelopen jaren al sterk de kaart van digitalisering trok, de komende drie jaar 1,4 miljard in verdere digitalisering zal investeren. Artificiële intelligentie én data-kracht staan hoog op de agenda. Na de krimp van afgelopen jaar wil de groep ook opnieuw groeien. De opbrengsten moeten ‘tussen 2020 en 2023’ jaarlijks met 2 procent groeien terwijl de exploitatiekosten maar met 1 procent mogen stijgen. Inzake kosten zat afgelopen jaar goed met een daling van 4,2% maar de inkomsten vielen van 7,6 miljard terug naar 7,2 miljard.

Wellicht rekent KBC de komende jaren op het economisch herstel om deze doelstelling te halen. Een van de winstmotoren van KBC, Tsjechië, staat wel onder druk. Tot in 2019 kon KBC vrij mooie rentewinsten in Tsjechië boeken omdat de centrale bank daar nog een min of meer normaal beleid voerde met een aantrekkelijke kortetermijnrente. Dit terwijl die in Europa negatief was.

Dat leverde KBC aantrekkelijke rentewinsten in Tsjechië op door geld te deponeren bij de Tsjechische centrale bank. Aan die makkelijke winst is een eind gekomen. In het vierde kwartaal van 2019, bijvoorbeeld, haalde KBC nog 205 miljoen euro winst in Tsjechië. Afgelopen kwartaal was dat 94 miljoen, maar er speelden ook andere factoren.

KBC maakte vanochtend ook nog een kleine overname in Bulgarije bekend waar het van de Nederlandse NN Groep een pensioenverzekeraar en een levensverzekeraar overneemt. Goed voor een globale investering van 77,7 miljoen euro. KBC is sinds 2007 actief in Bulgarije. NN werd er in 2001 actief.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig