Verdediging De Pauw krijgt geen inzage in eerste getuigenissen
Bart De Pauw (archiefbeeld) Foto: Olivier Matthys

De rechtbank van Mechelen oordeelt dat het verzoek van de advocaten van Bart De Pauw om inzage te krijgen in de veelbesproken verzegelde enveloppes ongegrond is. Dat heeft de rechter donderdag beslist. De verdediging beraadt zich nog over mogelijk beroep.

De rechter oordeelt dat de aanvraag eigenlijk al werd onderzocht door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). ‘De verdediging richtte een gelijkaardig verzoek reeds aan de KI. Deze wees het verzoek in haar arrest van 17 mei 2019 af en steunde zich hiervoor onder meer op het beroepsgeheim van de preventieadviseur en de privacyrechten’.

Alle argumenten van de verdediging werden al voorgelegd aan de KI, concludeert de rechtbank van Mechelen. De nieuwe argumenten die de verdediging van De Pauw heeft aangehaald, zijn niet van die aard om de beslissing te herzien.

Beroep mogelijk

Mogelijk tekenen de advocaten van De Pauw wel beroep aan tegen de beslissing, maar dat willen ze eerst nog met hun cliënt aftoetsen. De Pauw was donderdag zelf niet aanwezig. De advocaten hebben daarvoor dertig dagen de tijd. ‘De rechtbank is gebonden aan de uitspraak van de KI’, zeggen ze aan onze redactie. ‘We kijken of dit dermate belangrijk is dat we beroep moeten aantekenen’.

Inhoud enveloppe

In de enveloppe zitten de eerste getuigenissen van de vrouwen die bij de vertrouwenspersoon van VRT hadden geklaagd over het gedrag van De Pauw. Deze documenten werden bij een huiszoeking bij de VRT al op 11 november 2017 in beslag genomen, en verzegeld. De inhoud van de documenten is bekend bij het parket en verwerkt in het dossier, maar omwille van de vertrouwelijke aard is er geen rechtstreekse inzage in de getuigenissen mogelijk.

Christine Mussche, de advocate van de betrokken vrouwen, zegt op zich geen probleem te hebben met een vrijgave van de documenten. ‘Mijn cliëntes hebben niets te verbergen’, zegt ze. Maar toch is ze tevreden dat beslist is de precieze inhoud niet vrij te geven. Dat zou namelijk het beroepsgeheim van de vertrouwenspersonen in gevaar brengen, en ook gevolgen kunnen hebben voor andere zaken.

Agenda

De zaak wordt verdergezet op donderdag 25 februari, om 13 uur. Dan wordt de verdere agenda van het proces bepaald.