Proces ‘helikopterbruid’ moet overgedaan worden
Kristel A. Foto: Dirk Vertommen

De voorzitster van het hof stapt op in het assisenproces tegen Kristel A. (27) en Björn D.C. (30). De verdediging had een wrakingsverzoek ingediend nadat de juryleden informatie kregen die niet voor hen bedoeld was. Dit betekent dat het proces helemaal opnieuw moet worden overgedaan, voor een ander hof.

Alles draait om een document dat dinsdagochtend per abuis werd uitgedeeld aan de volksjury. De jury kreeg niet alleen een blad met de vragen die ze moeten beantwoorden, maar daaraan was nog een tweede document vastgehecht. Dat document legde uit wat ‘Uitlokking’ is in de rechtsleer, een argument dat de advocaten van de verdediging hebben ingeroepen.

Zo’n blad mag de jury normaal niet krijgen. Bovendien waren er aantekeningen op gemaakt. De advocaten, die het blad ook onder ogen kregen, vonden dit een poging tot beïnvloeding door het hof. ‘Dit is zeer ernstig’, gaf voorzitster Veerle Aelbrecht meteen toe.

Na beraad liet Jan De Man, advocaat van de verdediging weten een akte tot wraking van het hof te hebben opgesteld. Er was even onduidelijkheid over de geldigheid van dat verzoek, maar uiteindelijk besliste Aelbrecht er wel degelijk op in te gaan.

Vertraging

De zitting begon al met anderhalf uur vertraging omdat politiediensten A. waren vergeten op te halen in de gevangenis van Antwerpen. De beschuldigden brachten in de loop van de voormiddag toch hun laatste woord. Daarin betuigden ze allebei hun spijt tegenover de familie van het slachtoffer, Andy Vandereyt (30), voor hun aandeel in zijn dood in de nacht van 1 op 2 december.

De rest van de zitting leek een formaliteit maar bij het uitdelen van de papieren met daarop de vragen die de jury moet beantwoorden tijdens het beraad, liep het dus mis.

Helikopter

Verdachte A. werd vorig jaar een internationale bekendheid, nadat haar huidige echtgenoot een wat stuntelige poging ondernam om haar met een helikopter te bevrijden. Het proces over die helikopterkaping zal op een later moment worden gevoerd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig