Kamer vraagt doorlichting van privacywaakhond
David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautorite Foto: BART DEWAELE

Het Rekenhof krijgt het verzoek om een audit uit te voeren naar het functioneren van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De privacywaakhond wordt getroffen door interne conflicten.

Een meerderheid in de Kamer heeft een ontwerp van resolutie over de doorlichting goedgekeurd. Dat gebeurt na verschillende hoorzittingen achter gesloten deuren in de commissie Justitie, waar de leidinggevenden van de vroegere Privacycommissie langs zijn gekomen.

Het Hof wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de Gegevensbeschermingsautoriteit ‘een onafhankelijke, onpartijdige en transparante werking’ garandeert en dat zij ‘haar wettelijke taak vervult om de naleving van de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens te controleren’.

Een ander verzoek betreft ‘de mate van effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en werking van de organen van de GBA’. Het gaat dan concreet om het directiecomité, het algemeen secretariaat, de eerstelijnsdienst, het kenniscentrum, de inspectiedienst en de geschillenkamer.

In oktober hoorde de Commissie Justitie vijf leden van het directiecomité van de BGA om het disfunctioneren van dit orgaan op te helderen. ‘Ons doel is om deze instelling te laten werken’, verklaarde de rapporteur voor de werkzaamheden, Khalil Aouasti (PS).

De commissie Justitie zal de ontwerpresolutie binnenkort behandelen. De audit wordt in juni verwacht.

‘Zeker in uitzonderlijke tijden als vandaag moeten we erop toezien dat de gegevensbeschermingsautoriteit ten volle zijn werk kan doen’, zegt SP.A-Kamerlid Kris Verduyckt, hoofdindiener van de resolutie. ‘Er is geen draaiboek van hoe we met onze persoonsgegevens moeten omgaan tijdens een gezondheidscrisis. Dat daar net nu bepaalde zaken schorten in de interne werking is niet oké, maar het is niet aan het parlement om zich te bemoeien. Ik ben dan ook tevreden dat er nu een onafhankelijke audit komt van het Rekenhof.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in