Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) wijst in een videoboodschap de beschuldigingen van financiële malversaties bij de vzw Let’s Go Urban van de hand. Ze zegt verbijsterd te zijn over de ‘lawine aan beschuldigingen, verwijten en verdachtmakingen en ernstig verbaal vandalisme’.

El Kaouakibi zegt in de video op Instagram dat ze elke beschuldiging kan ontkrachten met bewijs. ‘De aantijgingen snijden geen splinter hout’, klinkt het. ‘Omdat ik élke insinuatie krachtig kan tegenspreken. Omdat ik kan bewijzen dat voor élke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is.’

Ze haalt daarom ook uit naar ‘twittertribunalen’ die haar nu al schuldig hebben verklaard. ‘We hebben lang geleden met elkaar afgesproken dat in dit land elke burger onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt. En dat het aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter is om die beoordeling te maken.’

De beschuldigingen gaan over mogelijke onregelmatigheden bij haar vzw Let’s Go Urban. Drie bestuurders van Let’s Go Urban vragen de rechtbank om te onderzoeken of Sihame El Kaouakibi subsidies heeft doorgesluisd naar aan de Open VLD-politica gelinkte vennootschappen. Dat gebeurt na een interne doorlichting. Er is een voorlopig bewindvoerder aangesteld.

Derdenverzet

El Kaouakibi tekent ook derdenverzet aan tegen de beslissing van de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen, aldus VRT NWS. Die bewindvoerder nam daarop de dagelijkse werking van de vzw over en onderzocht of er sprake was van financiële onregelmatigheden. Wellicht zal de ondernemingsrechtbank zich nu volgende week opnieuw over de aanstelling moeten buigen.

>