Stijging besmettingen bij leerlingen: ‘Oorzaak ligt bij meer tests’
Foto: BELGA

De laatste twee weken van januari is het aantal vastgestelde coronabesmettingen bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden sterk gestegen in vergelijking met de weken daarvoor. Minister Weyts verwijst als oorzaak naar de stijging van het aantal tests op scholen. ‘Het onderwijs slaagt erin besmettingen op te sporen en in te dammen.’

Een update van de resultaten van het contactonderzoek door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) bevestigt wat Sciensano vorige week ook al aangaf: het aantal vastgestelde besmettingen bij kinderen stijgt. In de groep van kinderen onder de tien jaar zag Sciensano meer dan een verdubbeling (128 procent) van het aantal gevallen, als gevolg van die toegenomen tests op scholen. Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) legt de oorzaak van de stijging van de CLB-cijfers bij de toegenomen aantal tests: ‘De oorzaak van de stijging is dat meer getest wordt in scholen en dat de besmettingscijfers binnen de schoolmuren samengevoegd zijn met de besmettingscijfers buiten de schoolmuren.’

In de periode tussen maandag 18 januari en zondag 31 januari werd er bij 4.085 leerlingen (0,34 procent) en 518 onderwijspersoneelsleden (0,32 procent) een positieve covid-test afgenomen. Exact 16.254 leerlingen (1,36 procent) en 366 personeelsleden (0,22 procent) werden in quarantaine geplaatst. Opmerkelijk is dat de cijfers van de tweede week van deze periode(van 25 tot 31 januari) stabiel gebleven zijn of lichtjes gedaald zijn tegenover de eerste week van de periode (van 18 tot 24 januari).

Van een exponentiële stijging week na week is dus geen sprake. De positiviteitsratio in het onderwijs ligt ook lager dan in de rest van de samenleving. ‘Het onderwijs slaagt er uitstekend in om besmettingen op te sporen en in te dammen’, concludeert Weyts. ‘In tegenstelling tot veel Europese landen slagen we erin om onze scholen open te houden.’

‘Rust nu laten terugkeren’

Door een wijziging van de teststrategie worden sneller coronatest afgenomen in scholen. Zo worden kinderen van de lagere school sneller aanzien als hoogrisicocontacten die getest moet worden. Toch blijft een nauw contact binnen het gezin de belangrijkste reden om over te gaan tot een test, klinkt het.

Dat er meer quarantaines zijn, heeft te maken met de komst van de Britse coronavariant. ‘De berichtgeving over de Britse variant was initieel heel alarmerend en dus is het normaal dat er soms heel fors ingegrepen werd. Lokale bestuurders stonden vaak onder grote druk om dat te doen’, zegt Weyts. ‘We hopen wel dat de rust nu kan terugkeren en dat iedereen de bestaande protocollen rond quarantaine stipt opvolgt.’