In Kazachstan doet zich ieder jaar een bijzonder natuurfenomeen voor wanneer de temperatuur diep onder het vriespunt zakt. Water dat uit bronnen onder de aardoppervlakte naar boven komt, bevriest en vormt geleidelijk enorme ijskegels.