Ook stad Antwerpen onderzoekt subsidiestromen Let’s Go Urban
Sihame El Kaouakibi, de bezielster van het jongerenproject Let’s Go Urban. Foto: Kris Van Exel

De stad Antwerpen opent een eigen onderzoek naar het gebruik van de subsidies van Let’s Go Urban. Drie bestuursleden beschuldigen de bezielster van het jongerenproject, Sihame El Kaouakibi, ervan subsidies te hebben doorgesluisd naar vennootschappen die aan de Open VLD-politica gelinkt zijn.

‘We hebben kennisgenomen dat er een onderzoek is opgestart’, laat de schepen van jeugd Jinnih Beels (SP.A) weten via haar woordvoerster. ‘De stad opent daarom zelf een onderzoek om na te gaan of de subsidies die de organisatie vanuit verschillende domeinen kreeg, correct zijn aangewend.’

De stad Antwerpen geeft jaarlijks 150.000 euro aan de vzw. Vier jaar geleden was er een eenmalige cheque van 1 miljoen euro voor de bouw van een groot pand op het Kiel.

Drie leden van de raad van bestuur van Let’s Go Urban hadden al een tijdje twijfels over bepaalde geldstromen binnen de academie. In minder dan twee jaar tijd zou er volgens hen voor 350.000 euro aan subsidies zijn over­gemaakt aan commerciële vennootschappen waaraan de politica rechtstreeks of onrechtstreeks – via een bevriende zakenpartner – wordt gelinkt.

Ze stapten naar de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Die zag zich genoodzaakt een voorlopig bewindvoerder aan te stellen om de boekhouding door te lichten.