‘Ook mensen met psychiatrische aandoening prioritair vaccineren’
Themabeeld. Foto: issopix

Vier Vlaamse onderzoekers, verbonden aan de UA en de KU Leuven, pleiten ervoor om mensen met een psychiatrische problematiek prioritair te vaccineren. ‘We vragen een gelijke behandeling als mensen met een andere chronische ziekte.’

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, een bipolaire stoornis of een stevige depressie, lopen meer risico om besmet te worden met covid-19. En als ze besmet raken, worden ze ernstiger ziek en lopen ze twee- tot viermaal meer kans om te overlijden dan de gemiddelde bevolking. Daarom moeten ze prioritair een vaccin tegen covid-19 krijgen. Dat voeren twee Vlaamse psychiaters, een gezondheidsjurist en een psycholoog aan in hun opiniestuk in The Lancet Psychiatry, dat vandaag verschenen is.

Een van hen is professor Marc De Hert, psychiater aan het UPC KU Leuven. ‘We willen hen gelijk behandeld zien als andere chronische patiënten. Omdat mensen met een psychiatrische stoornis om allerlei redenen minstens even kwetsbaar zijn.’

‘Ik heb het niet alleen over de patiënten in psychiatrische ziekenhuizen of PVT’s. Maar ook over de grote meerderheid die naar een dagkliniek komt of ambulant geholpen wordt. Het risico bestaat dat zij niet op de prioriteitenlijst belanden, bijvoorbeeld omdat velen onder hen geen huisarts hebben.’

Het gaat naar schatting om 150.000 mensen: geen kleine groep, maar niet ondoenbaar om mee te nemen in de vaccinatiestrategie, zegt De Hert. ‘In meerdere landen, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Nieuw-Zeeland hebben ze deze doelgroep daarom al prioritair gemaakt.’

Wonen in groepsverband

Er zijn zowel sociale als medische redenen waarom deze mensen het virus sneller oplopen. Ze wonen vaker in groepsverband, ze hebben het soms moeilijker om de voorzorgsmaatregelen te volgen, ze hebben een beperkt inkomen waardoor ze zich geen bescherming of geen doktersbezoek kunnen veroorloven.

Als ze besmet raken, hebben ze vaker ernstige symptomen. Dat komt doordat ze vaak andere chronische ziekten hebben zoals obesitas, hart- en vaatlijden, en type 2 diabetes. Ze roken veel frequenter dan gemiddeld, en lijden daardoor vaker aan COPD, wat hun ademhaling beperkt - dat is een ernstige risicofactor voor wie met covid-19 besmet raakt.

Hun psychiatrische aandoening zelf maakt hen bovendien extra kwetsbaar: ze slapen vaak heel slecht, voelen zich uitgesloten en eenzaam en ervaren daardoor veel stress. Langdurige stress doet afbreuk aan het afweersysteem. De Hert: ‘We willen niet voorsteken bij de vaccinaties, maar we willen ook niet dat deze mensen vergeten worden.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig