Raad van State schorst verplichte sluiting vakantieparken en campings
Foto: DBA

De Raad van State fluit de regering opnieuw terug. Dat hotels wel open mogen blijven en vakantieparken en campings niet, is discriminerend. De Raad geeft de regering tot maandag om de maatregelen bij te sturen.

Sinds 3 november zijn bij ministerieel besluit vakantieparken, bungalowparken en campings verplicht gesloten, behalve voor personen die er hun vaste verblijfplaats hebben – en er dus het hele jaar wonen. Hotels, B&B’s en alleenstaande vakantieverblijven mogen echter wel nog steeds open zijn.

Recread, de beroepsorganisatie van kampeer- en recreatiebedrijven en enkele uitbaters spanden tegen de sluiting een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid aan bij de Raad van State, de waakhond van de uitvoerende macht.

Discriminatie

Vanmiddag oordeelde de Raad in een arrest dat de ongelijke behandeling discriminerend is. De Raad stelt vast dat de overheid geen ‘minimaal aannemelijke verantwoording’ geeft voor het onderscheid.

Ter verdediging voerde de regering aan dat bij vakantieverblijven en campings het gemeenschappelijk gebruik van sanitaire voorzieningen, speelpleinen voor kinderen of wassalons een gevaar vormt voor de verspreiding van het virus. Maar de Raad werpt tegen dat gemeenschappelijke faciliteiten hoe dan ook gesloten moeten worden, ook bij hotels.

Waarom mogen hotels wel open?

Bovendien gelden voor de gesloten logies ook de regels over afstand houden en samenscholingen, aldus de Raad. De Raad vraagt zich ook expliciet af waarom hotels dan wel open mogen zijn, omdat daar de kans op risicovolle interactie tussen gebruikers misschien nog wel groter is dan in de openlucht van campings en vakantieparken.

De regering slaagt er niet in, zo stelt de Raad, ‘aan te tonen dat zij op het ogenblik van het aannemen van de aangevochten regeling beschikte over hetzij wetenschappelijke adviezen die specifiek ingaan op de thans voorliggende problematiek, hetzij andere, voor haar meer overtuigende of doorwegende redenen, desnoods tegen wetenschappelijke adviezen in, om de door haar gemaakte keuzes te verantwoorden.’

Tijd tot maandag 8 februari

Omdat de Raad oren had naar de verzuchtingen van de regering dat de gevolgen van een onmiddellijke schorsing van de bestreden maatregelen te groot zouden zijn, gaat de schorsing pas in op maandag 8 februari.

De Raad verwijst daarbij naar het geplande Overlegcomité van komende vrijdag. De Raad van State geeft aan dat het verbod desnoods behouden kan blijven, maar dat het dan beter verantwoord dient te worden.

Overheid derde keer teruggefloten

De regering was hoe dan ook van plan zich over het lot van de vakantieparken en campings te buigen. Vrijdag bespreekt het Overlegcomité of de contactberoepen, zoals kappers, maar ook de vakantieparken eventueel kunnen openen op 13 februari. Voor vakantieparken zal alvast een vroegere oplossing uit de bus moeten komen.

‘Wij verwachten dat we zullen mogen openen onder dezelfde voorwaarden (als hotels,red.), reageert Dirk Metsu, woordvoerder van Recread. ‘Al is het natuurlijk wel nog de vraag wat het Ooverlegcomité zal beslissen.’

Het is de derde keer sinds de start van de coronacrisis dat de Raad van State de overheid terugfluit. Eerder schorste de Raad een Brussels verbod op prostitutie, en legde het de federale regering op om de maatregelen rond erediensten te versoepelen. Tientallen andere schorsingsverzoeken werden verworpen.

Demir: ‘Campings voeren oneerlijke strijd’

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden op het arrest. Demir kaartte de ongelijke behandeling al eerder aan bij de federale regering. ‘Alle soorten logies kunnen zich even veilig organiseren zolang gemeenschappelijke voorzieningen gesloten zijn’, aldus Demir. ‘Laten we hen die kans niet nodeloos ontnemen. Onze campings en vakantieparken voeren momenteel een oneerlijke strijd.’

Verlinden: ‘We bestuderen het arrest’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), verantwoordelijk voor de ministeriële besluiten met de coronamaatregelen, zegt het arrest te bestuderen. ‘We zullen kijken wat er moet gebeuren’, klink het op haar kabinet. ‘De kwestie zal hoe dan ook aan bod komen op het Overlegcomité.’