Privacywaakhond waarschuwt overheden voor coronamaatregelen
Foto: Marc Herremans

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaat een brief sturen naar alle overheden in België om te waarschuwen voor coronamaatregelen die niet in overeenstemming zijn met het fundamentele recht op gegevensbescherming. Dat berichten het weekblad Knack en de krant Le Soir.

‘In de brief zullen we ons begrip schetsen voor de huidige gezondheidssituatie en voor de noodzaak om maatregelen te nemen om de pandemie te bestrijden’, zegt David Stevens, voorzitter van de GBA. ‘Maar die maatregelen moeten worden genomen met inachtneming van de grondrechten, waaronder het recht op gegevensbescherming. De GBA zal haar ongenoegen uiten over het feit dat we niet systematisch zijn geraadpleegd over normatieve teksten betreffende de verwerking van gegevens.’

Geen ministeriële besluiten

In de brief zal de GBA ook oproepen om ‘passende rechtsinstrumenten’ te gebruiken voor coronamaatregelen. Géén ministeriële besluiten dus, maar een pandemiewet die de maatregelen omkadert. ‘We herinneren ook aan de fundamentele beginselen van gegevensbescherming, zoals het evenredigheidsbeginsel. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zijn slechts toelaatbaar indien ze noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de verwezenlijking van de doelstelling van algemeen belang om de verspreiding van het virus tegen te gaan.’

In maart zal de GBA de reacties van de betrokken regeringen evalueren.