“Brusselse werkgevers rekenen op mij”
Foto: Actiris

Werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengen én een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt realiseren. Dat is waar de 1.500 collega’s van Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, elke dag weer voor gaan. Onder hen ook werkgeversconsultant Bart Bury. Al zestien jaar wijst hij Brusselse werkgevers de weg in hun zoektocht naar nieuw talent. Waarom hij dat zo graag doet, legt hij je hieronder zelf uit.

Dat ondanks het groeiende aantal werkzoekenden een aardig deel van de vacatures niet ingevuld raakt, blijft een merkwaardige vaststelling. Zeker in Brussel is de mismatch groot. Bart Bury, werkgeversconsultant bij Actiris begrijpt hoe dat komt: “We stellen vast dat veel werkzoekenden in Brussel geen diploma hoger onderwijs kunnen voorleggen en/of weinig Frans, Nederlands of Engels spreken terwijl dat net wel de eisen zijn die de meeste werkgevers hier hebben. Bij Actiris gaan we op zoek naar oplossingen zodat de match toch gevonden wordt en organisaties blijven draaien.”

Werken in onze veelzijdige hoofdstad is beslist ook iets voor jou.
Ontdek de vele vacatures voor Nederlandstaligen via Actiris »

Rekruteringscampagnes & jobdatings

Actiris breidde zijn dienstverlening aan werkgevers doorheen de jaren sterk uit. Werkgevers die dat wensen, kunnen het traject dat aan de rekrutering vooraf gaat, quasi volledig aan de Brusselse arbeidsbemiddelaar uitbesteden. Bury: “We kunnen een rekruteringscampagne opzetten, een jobdating organiseren en zelfs een eerste screening van de kandidaten doen. Zeker bij lager geschoolde profielen raden we dat laatste sterk aan. Onze diensten beschikken over de tools om dit op een efficiënte manier aan te pakken. Ze houden daarbij ook rekening met competenties die niet aan een diploma gelinkt zijn.”

De twintig werkgeversconsultants van Actiris hebben elk hun specialisatie. Bart Bury legt zich toe op de dienstverlening aan de publieke overheden, zoals OCMW’s en lokale besturen maar ook instellingen van openbaar nut en federale overheidsdiensten. “Sommige vragen die wij krijgen, zijn sectorspecifiek”, zegt Bury. “Bij mij bijvoorbeeld gaat het geregeld over het Geco-contract (dat staat voor gesubsidieerde contractueel, nvdr). Overheden kloppen bij mij aan om te weten of een kandidaat aan de voorwaarden voldoet om onder zo’n statuut te worden aangeworven. Andere collega’s ontvangen meer algemene vragen van bedrijven, bijvoorbeeld over hoe ze iemand moeten aanwerven en hoe ze een vacature kunnen aanmaken.”

Vertrouwensrelatie

Met de meeste werkgevers in zijn portefeuille bouwde Bart Bury doorheen de jaren een echte vertrouwensrelatie op. Sommige contacten gaan zelfs terug tot aan zijn beginjaren bij Actiris, zestien jaar geleden. “Door die lange historiek weten werkgevers zeer goed waarvoor ze bij me terecht kunnen. Omdat ik hun verhaal door en door ken, kan ik makkelijk op hun noden inspelen. Dat maakt dat deze job veel voldoening geeft. Brusselse werkgevers rekenen op mij.”

Dat hij van zijn eigen werkgever de autonomie krijgt om de job op zijn manier in te vullen, is voor Bury een extra stimulans. “Ik heb een teamverantwoordelijk die me blindelings vertrouwt en die me geregeld vraagt om aan werkgroepen deel te nemen en mijn mening te geven. Dat alles maakt dat ik me hier zeer gerespecteerd voel.” Wat hem bij Actiris eveneens bevalt, is de variatie in het werk. “Elke nieuwe legislatuur brengt nieuwe regels met zich mee. Er valt dus altijd wel iets nieuws te vertellen. Denk bijvoorbeeld maar aan de steunmaatregelen rond diversiteit. Het is aan ons om die tot bij de werkgevers te brengen, zodat ze in de praktijk het gewenste effect opleveren.”

Diverse organsiatie

Volgens Bury is Actiris zelf een mooi voorbeeld van wat een diverse organisatie kan zijn. “Alle leeftijden, nationaliteiten en persoonlijkheden zijn hier vertegenwoordigd. Ik vind het fijn om vast te stellen dat we hetgeen we uitdragen ook zelf waarmaken. Voor mij is het zeker en vast een van de troeven van deze werkplek.” De meertaligheid en het feit dat hij in een grootstad kan werken, zijn dat eveneens. “Ik ben in de rand van Brussel opgegroeid en heb de stad altijd een fascinerende plek gevonden. Vooral omdat er altijd iets te beleven valt. De leefbaarheid is de laatste jaren ook fel verbeterd. Ik kan het alle Vlamingen aanraden.”

Actiris is op zoek naar extra collega’s om Brusselse werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen. Ontdek hier de mogelijkheden! »