Drie weken lang controles op zwaar vervoer in provincie Antwerpen
Themabeeld. Foto: Tom Palmaers

In de provincie Antwerpen start maandag een campagne van zowel de lokale als de federale politie die gericht is op het controleren van zwaar vervoer. De campagne zal drie weken lang duren. De politie wil met de controles enerzijds de verkeersveiligheid verhogen en anderzijds oneerlijke concurrentie tussen transporteurs bestrijden.

‘De hoofdbekommernis is en blijft de verkeersveiligheid’, klinkt het bij aanvang van de controleacties. ‘Het gemiddeld aantal letselongevallen per afgelegde afstand is dan wel beduidend lager voor letselongevallen met vrachtwagens dan voor andere letselongevallen, maar ongevallen waarbij zwaar vervoer betrokken is, zijn gemiddeld wel veel ernstiger dan andere ongevallen.’

Daarnaast zullen er ook controles worden uitgevoerd tegen illegale arbeid en sociale fraude, zullen de werkomstandigheden van de chauffeurs worden nagegaan en zal de politie controleren of de milieuregels worden gerespecteerd. Concrete aspecten die worden gecontroleerd, zijn het naleven van de wettelijke voorschriften als transportorganisator, de aanwezigheid van de vereiste documenten voor het voertuig en de lading, het naleven van de wettelijke vereisten van de chauffeurs, van de EU-verordeningen inzake rij- en rusttijden en de tachograaf, van de sociale wetgeving en het personenvervoer.

Zowel de federale wegpolitie als bijna alle lokale politiezones in de provincie werken mee aan de acties. Her en der wordt er ook samengewerkt met de FOD Mobiliteit, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid en Vlabel - de Vlaamse belastingdienst.