Nieuwe boetes voor de ‘kleine snelheidsovertreder’: dit riskeer je vanaf maandag als je te snel rijdt
Foto: BELGA

Gemeente- en stadsbesturen kunnen vanaf 1 februari beslissen om GAS-boetes te geven aan ‘kleine snelheidsovertreders’, in plaats een proces-verbaal of geen bestraffing. Een win-winsituatie voor zowel lokale besturen als de lokale politie. Die laatste kan zich met andere zaken bezighouden, terwijl gemeentebesturen er hun kas serieus mee kunnen spijzen.

Waarom GAS-boetes voor wie te snel rijdt?

Geen burgemeester in Vlaanderen die er niet minstens een keer per week wordt over aangesproken dat er in een bepaalde straat of wijk veel te snel gereden wordt ...