Federale relanceplannen zijn klaar: van investeringen in het spoor tot een energie-eiland in de Noordzee
Foto: BELGA

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) hebben het federale luik van het coronarelanceplan voorgesteld. Net als bij alle andere entiteiten is het lijstje iets ruimer gemaakt, 1,6 miljard in plaats van 1,25, omdat Europa mogelijk bezwaar zal maken tegen sommige projecten.

Van de 5,9 miljard Europese middelen die ons land kreeg uit het coronarelancebudget gaat 1,25 miljard naar de federale regering. De Croo legt uit dat de regering die wil gebruiken voor ‘een bocht naar de toekomst’, vooral op het vlak van duurzaamheid en digitalisering. Europa legt voor die domeinen een minimum op van respectievelijk 37 en 20 procent. ‘Voor allebei doen we het beter. Voor duurzame projecten en de ecologische transitie zitten we boven de 50 procent. En voor de digitale omslag boven 25 procent.’

Veruit het grootste federale budget gaat naar een vergroening van de infrastructuur. Via een moderner en efficiënter spoornet, (energie)renovaties van overheidsgebouwen en investeringen in energie. Federaal wordt zo de infrastructuur voorzien voor het opslaan van CO2 en waterstof, wat zal aansluiten op de regionale waterstofprojecten. Er wordt ook geld gepompt in CO2-captatie van de nieuwe gascentrales die de regio’s zullen bouwen. Er komt daarnaast een energie-eiland om een tweede offshore windenergiezone te ontwikkelen en energieopslag mogelijk te maken.

Voor investeringen in het spoor ontloopt dit plan trouwens de discussies over de klassieke Vlaams-Waalse verdeelsleutel van 60/40. ‘Die sleutel geldt bij Infrabel. En dit budget, 365 miljoen, gaat naar verschillende projecten van Infrabel over de komende jaren’, aldus De Croo.

Bij de researchprojecten zijn er zowel initiatieven voor kankeronderzoek als voor de opsporing van drugs in de Antwerpse haven. Er komen voorts projecten om kwetsbare groepen mee te krijgen met de digitalisering en om de e-gezondheidszorg te boosten.

Ruim voor deadline indienen

Het federale relanceplan moet nu samengevoegd worden met de plannen van de deelstaten om deze plannen dan zo snel mogelijk bij Europa in te dienen. De deadline is eind april, maar de regering wil het globale Belgische plan volgende week al indienen om meer overleg mogelijk te maken met Europa.

De Vlaamse regering kondigde al aan zo’n 2 miljard boven op haar Europese deel van 2,25 miljard te leggen om haar volledige herstelplan te kunnen uitvoeren. Ook De Croo wil meer doen, in het regeerakkoord staat een streven naar 4 procent bbp aan investeringen, maar hij wacht eerst de Europese houding af. De bedoeling is immers om ook het begrotingstekort terug te dringen. ‘Nu moeten investeringen in datzelfde jaar in de begroting opgenomen worden. Maar het zou me verwonderen mocht Europa daar in deze situatie aan vasthouden.’