Joe Biden heeft een reeks maatregelen goedgekeurd die het klimaat opnieuw op de agenda zetten in de Amerikaanse politiek. Het gaat onder meer het pauzeren van federale olie- en gascontracten en om een schrapping van subsidies voor fossiele brandstoffen.

Dat Biden de VS weer laat aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, is al bekendgemaakt. In februari zullen de Amerikanen opnieuw de doelstellingen van dat akkoord onderschrijven.

Een reeks maatregelen die Biden gisteren ondertekende draait het beleid van zijn voorganger Donald Trump verder terug. Olie- en gascontracten op federaal grondgebied werden onderbroken, de vloot van de federale overheid wordt elektrisch, subsidies voor fossiele brandstoffen worden stopgezet, het netwerk voor elektrische laadpalen wordt uitgebreid.

‘In mijn opinie hebben we al te lang gewacht om deze klimaatcrisis aan te pakken’, zei Biden tijdens een persconferentie op het Witte Huis. Hij sprak over de grootste bedreigingen voor de VS: intense stormen, bosbranden, overstromingen en droogte, gelinkt aan de opwarming van de aarde en aan luchtvervuiling door het gebruik van fossiele brandstoffen. ‘Het is tijd om actie te ondernemen.’

Biden heeft in het Witte Huis een aanpak van de hele regering voorgesteld: klimaatverandering staat centraal in het nationale veiligheidsbeleid, het buitenlands én binnenlandse beleid. De president beloofde dat een moderne klimaatinfrastructuur en groene, schone energie miljoenen goedbetaalde jobs zou creëren. De grootste Republikeinse kritiek op Biden is immers dat zijn klimaataanpak miljoenen jobs zou kosten.

‘Geweten en gemak kruisen paden in deze zaak’, zei Biden. ‘Deze existentiële uitdaging voor onze planeet aanpakken en economische groei creëren gaan samen. Als ik denk aan de antwoorden op klimaatverandering, dan denk ik aan jobs.’ Biden sprak over één miljoen nieuwe jobs in de groene auto-industrie, maar ook meer jobs voor precaire profielen, bijvoorbeeld voor de bouw van energieneutrale woningen en de plaatsing van nieuwe laadstations voor elektrische auto’s.

Wat moeten we onthouden van Joe Bidens inauguratie? Amerikakenner Steven De Foer vertelt het in deze video.