Vlaamse begroting nog dieper in de put
Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Foto: BELGA

Een tekort van 4,1 miljard euro voor dit jaar is nog meer dan gedacht. En dan is de 500 miljoen euro compensatie voor mensen met zonnepanelen nog niet meegerekend.

De oorzaak is niet ver te zoeken: de tweede golf van de coronacrisis en de steeds grotere dreiging van een diepe recessie duwen de Vlaamse begroting nog dieper in het rood. De Vlaamse regering kondigde eind september een begroting 2021 aan met een tekort van een slordige 2,5 miljard euro. Maar de inkt van die cijfers was nog niet droog toen de besmettingscijfers opnieuw begonnen te stijgen.

Volgens de Serv, een adviesorgaan van vakbonden en werkgevers, zal het uiteindelijke tekort voor dit jaar nog 1,6 miljard euro groter zijn. De tweede coronagolf kost 700 miljoen, het akkoord met de zorgsector 300 miljoen extra, en de tragere relance afgerond ook nog eens 700 miljoen.

En dat tekort verdwijnt niet langer zomaar wanneer corona uit de weg is geruimd. Volgens de simulaties van de Serv blijft het tekort boven drie miljard hangen tot 2024, het einde van deze regeertermijn.

De Vlaamse regering had zich voorgenomen om het tekort tegen 2024 te halveren, tegenover 2022. Daarvoor alleen zal al anderhalf miljard per jaar nodig zijn. De kans dat huidig minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) nog met zwarte cijfers zal kunnen pronken, lijkt verwaarloosbaar klein.

Zonnepanelen

In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de beslissing van de Vlaamse regering om een slordige 500 miljoen euro uit te keren aan eigenaars van zonnepanelen als compensatie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller. Met dit 450-550 miljoen euro gaan de cijfers dit jaar nog dieper in het rood. Bij andere uitgaven, zoals groene bussen voor De Lijn of de overkapping van de Antwerpse Ring, staat nog een vraagteken.

Dat heeft allemaal ook gevolgen voor de Vlaamse schuld. Daar geldt een schuldnorm voor van 65 procent, bedoeld om de gunstige beoordeling bij het ratingbureau Moody’s te behouden. Maar dit jaar al gaat de schuld naar 77 procent van de ontvangsten. En tegen het eind van de regeerperiode zal de schuld volgens de vooruitzichten 50.9 miljard euro bedragen, of 103,1 procent.

Coronasteun

De sociale partners vragen de Vlaamse regering om waar mogelijk selectiever te zijn met de coronasteun en vooral om het oog te houden op de relance. ‘Die komt er niet vanzelf, ze moet fors ondersteund worden door investeringen en hervormingen’, zegt Ann Vermorgen, voorzitter van de Serv en nationaal secretaris bij het ACV. ‘Alleen zo kunnen we een duurzame economische groei veiligstellen, ondernemingen en jobs vrijwaren en de wereld na corona vormgeven.’

Het relanceplan Vlaamse Veerkracht moet zo veel mogelijk gericht worden op klimaat, digitalisering en zorg. Dat plan kost 4,3 miljard, waarvan 2,25 gefinancierd zal worden met Europees geld, de rest valt ten laste van de Vlaamse begroting.