Onderwijsminister Ben Weyts: ‘Parlement moet beslissen of scholen moeten sluiten’
Aan het mondmaskerbeleid in de lagere school veranderde er niets. Foto: Getty Images

Er komt geen afkoelingsweek in het basisonderwijs in de week voor de krokusvakantie. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen wel vaste plaatsen in de klas en in de refter. Dat is woensdag beslist op overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners.

‘Scholen sluiten is het allerlaatste wat we gaan doen. Het recht op leren is een essentieel grondrecht. Als er ooit opnieuw beslist moet worden om de scholen te sluiten, dan is het aan het parlement om zich daarover uit te spreken.’ Dat zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement, waar hij het coronabeleid in het onderwijs kwam toelichten. ‘We kiezen niet voor de makkelijkste, maar de moeilijkste weg’, zei hij nog.

Blijven de basisscholen open of niet? Het was de vraag die iedereen in het onderwijsveld zich de voorbije dagen stelde. In het licht van de Britse variant en het toenemende aantal besmettingen in de lagere scholen kwam het onderwijsveld woensdagmiddag opnieuw samen om de coronasituatie in het onderwijs te evalueren. Vorige week beslisten ze dat er enkel in het secundair onderwijs een afkoelingsweek komt. (DS 21 januari) Een week later blijven de onderwijspartners bij die beslissing.

Nochtans rees de vraag of ook het basisonderwijs baat zou hebben bij zo’n afkoelingsweek. In de week van 8 februari tot 12 februari krijgen de leerlingen dan afstandsonderwijs aangeboden. Met aansluitend de krokusvakantie zouden de scholen twee weken gesloten blijven en zou de mobiliteit in en rond de scholen teruggeschroefd worden. Dat alles om de huidige coronagolf, met oprukkende nieuwe varianten, in te dijken.

Hoogrisicocontacten

Ook aan het mondmaskerbeleid in het basisonderwijs wordt er niets gewijzigd. In de huidige situatie moeten leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar enkel een mondmasker dragen als een leerling of leerkracht in hetzelfde leerjaar besmet raakt of in quarantaine gaat. Wel krijgen alle leerlingen nu een vaste plaats in de klas en refter. Zo kunnen contactonderzoekers van het CLB de hoogrisicocontacten van een besmette leerling sneller achterhalen. Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd geval is, zijn de kinderen die ernaast zitten in de klas, in de opvang of tijdens de lunchpauze sinds kort ook hoogrisicocontacten.

De socialistische onderwijsvakbond ACOD reageert teleurgesteld op de beslissing om de scholen open te houden. ‘Wij hebben met verschillende vakbonden de virologen kritisch bevraagd over de huidige coronasituatie in de lagere scholen’, zegt Nancy Libert van ACOD aan De Standaard. ‘Leerkrachten en directies staan dagelijks met hun beide voeten in de realiteit en zijn bezorgd over de stijgende besmettingen bij hun leerlingen of personeel.’

‘Veel onderwijspersoneel is vragende partij om ook in het basisonderwijs een afkoelingsweek in te lassen’, weet Libert. ‘Als door aanhoudende besmettingen te veel leerkrachten in quarantaine moeten, zullen de scholen de facto alsnog moeten sluiten. Maar als zo’n time-out in de lagere scholen volgens virologen geen uitgesproken voordeel heeft, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken?’

Naschoolse activiteiten

Verschillende onderwijspartners zijn het erover eens dat de scholen zo lang mogelijk open moeten blijven. Zij kijken naar de sport- en jeugdsector om ook bijkomende maatregelen te nemen. ‘Als kinderen nog volop blijven sporten of naar de jeugdbeweging gaan, zal zo’n afkoelingsweek in het onderwijs net tot een verhitting leiden’, klonk het dinsdag nog bij Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (DS 26 januari)

Dinsdagavond beslisten onder meer minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en Ben Weyts (N-VA), nu als minister van Sport, om naschoolse activiteiten voor kinderen en tieners te laten plaatsvinden in groepen van maximaal tien personen. Jongeren onder de achttien mogen nog slechts één hobby in georganiseerd verband uitoefenen. Tijdens de krokusvakantie mogen kinderen wel nog sporten en spelen in bubbels van 25, zodat de jeugdkampen in die week nog kunnen plaatsvinden.